Gieo Quẻ 2019 Kỷ Hợi

Gieo Quẻ 2019 Kỷ Hợi

Webgly Studio

 • Store

  Android
 • Category

  Personalization

 • Country

  Vietnam

 • Language

  Vietnamese

 • Last update

  January 31, 2020

 • Current version

  2.10.2

 • Avg ratings

  3.9

Gieo Quẻ 2019 Kỷ Hợi

Ứng dụng Gieo Quẻ Dịch hỏi việc theo thuyết Phong Thủy Ngũ Hành và Tử Vi.

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 20 characters

  Show ASO best practices
  Make sure you have added relevant and strong keywords to optimize your discoverability. Check out our Keywords Analysis to find the best keywords for your app
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App short description

  Your app short description is quite long enough. 73 characters

  Show ASO best practices
  Your short description should explain in one sentence what your app does. Don’t forget to include your strongest keywords as they will be taken into account by the Google Play Store algorithm. We recommend to use all available 80 characters.
  Want to improve your app short description? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 1619 characters

  Show ASO best practices
  You have 1619 characters. The Play Store algorithm takes app descriptions into account so don't forget to use relevant and important keywords in your description to increase your discoverability. Use our Keywords Analysis to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  We only found 4 screenshots. It is recommended to use all 8 available slots. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first screenshots as they will be displayed in the Search Results on the Play Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Great! You have released a new version of your app less than 3 months ago.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on January 31, 2020. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Gieo Quẻ 2019 Kỷ Hợi

Webgly Studio

 • Store

  Android
 • Category

  Personalization

 • Country

  Vietnam

 • Language

  Vietnamese

 • Last update

  January 31, 2020

 • Current version

  2.10.2

 • Avg ratings

  3.9

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Gieo Quẻ 2019 Kỷ Hợi screenshot Gieo Quẻ 2019 Kỷ Hợi screenshot Gieo Quẻ 2019 Kỷ Hợi screenshot Gieo Quẻ 2019 Kỷ Hợi screenshot

Personalization Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Ứng dụng gieo quẻ kinh dịch được sử dụng để hỏi việc tiểu sự, đại sự trong ngày theo tử vi và phong thủy Kỷ Hợi 2019.

Gieo quẻ Kinh dịch được phát triển dựa trên phép Gieo Quẻ Bốc Phệ của Kinh Phòng và Tăng San Bốc Dịch của Dã Hạc Lão Nhân. Cách thức gieo quẻ này cho ta đến hơn 512.000 quẻ khác nhau, linh nghiệm vô cùng.

Gieo quẻ hỏi việc dựa vào 3 đồng xu cổ có hai mặt âm dương để lên quẻ, thông qua 6 lần gieo cùng tâm cảm ứng của người xem mà nhận được quẻ. Dựa vào biến đổi Âm Dương của trời đất, vượng suy bốn mùa của ngày tháng năm, sinh vượng xung khắc trong lục hào mà đoán định cát hung cho quẻ.

- Cách gieo quẻ trên ứng dụng, bằng cách lắc điện thoại 6 lần tương ứng với lục đạo để được một quẻ.
- Mỗi ngày bạn sẽ được cộng miễn phí 1 quẻ.

Kêt quả gieo gồm 3 phần:
- Phân tích quẻ: là sự mô tả chi tiết các mối quan hệ nổi bật xuất hiện trong quẻ dịch, là nguồn gốc của sự việc, vấn đề của người xem ( lưu ý cần có các khái niệm về xem quẻ mới hiểu tường tận được).

- Luận quẻ: là phân tích chi tiết hơn đến gần với người xem, giúp người xem hiểu rõ về cát hung của quẻ đang xem, nguyên nhân tại sao lại thế này thế kia.

- Đoán rằng: là phần đánh giá được đưa ra sau khi trải qua phân tích quẻ và luận quẻ. Cũng là phần người xem quan tâm nhất. Đoán rằng, vì nó không có tính khẳng định, chỉ là nói lên xu hướng vận động của sự việc, mà vốn dĩ trong cuộc sống hàng ngày cũng không có thứ gì có ý nghĩa bất biến, khẳng định.

Cần có kết nối Internet để gieo quẻ thành công.

Xem thêm tại https://tuvivannien.com

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!