เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก

เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก

Paibull

 • Store

  Android
 • Category

  Books & Reference

 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  October 19, 2014

 • Current version

  1.1

 • Avg ratings

  0

เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก

Includes ghost story ghost story horror legend haunted by Ghost Pictures Scary ghost experience.

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 27 characters

  Show ASO best practices
  Make sure you have added relevant and strong keywords to optimize your discoverability. Check out our Keywords Analysis to find the best keywords for your app
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App short description

  Your app short description looks great! 96 characters

  Show ASO best practices
  Your short description should explain in one sentence what your app does. Don’t forget to include your strongest keywords as they will be taken into account by the Google Play Store algorithm. We recommend to use all available 80 characters.
  Want to improve your app short description? Start a free trial
 • App description

  Your app description seems to be too short. 347 characters

  Show ASO best practices
  It's only 347 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that will make your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, descriptions on Google Play are taken into account by the algorithm so it is important to add relevant and important keywords in your copy. Use our Keywords Analysis to find the best keywords for your app description.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  Ok, that's perfect, your app has enough screenshots.

  Show ASO best practices

  Ok, that's perfect. You have 15 screenshots. We hope that users can see all your incredible app features. Be sure that your first screenshots showcase your best features.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on October 19, 2014. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก

Paibull

 • Store

  Android
 • Category

  Books & Reference

 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  October 19, 2014

 • Current version

  1.1

 • Avg ratings

  0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก screenshot เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก screenshot เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก screenshot เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก screenshot

Books & Reference Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
รวมเรื่องเล่าผี รวมเรื่องผี ต่างๆ ภาพผี รูปผี อ่านเรื่องผี บ้านผีสิง จากประสบการณ์การโดนผีหลอกของคนทั่วไป รวมถึงตำนานผีทั่วโลก มีทั้งผีไทย ผีต่างประเทศ เช่น ผีเปรต ผีปอบ ผีกระสือ แดร๊กคูล่า แวมไพร์ ผีโคมไฟญี่ปุ่น ผีตาเดียว ผีจูออน นอกจากนั้นยังมีรูปผีต่างๆ ในเรื่อง หลายเรื่องมาจากการรวบรวม ฟังเรื่องผี นำมาถ่ายถอดในแอพ เล่าเรื่องผี ตำนานผีทั่วโลก

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!