Rastplatser

Rastplatser

Rastplatser

 • Store

  Android
 • Category

  Travel and Local

 • Country

  Sweden

 • Language

 • Last update

  July 23, 2016

 • Current version

  1.04

 • Avg ratings

  4.0

Rastplatser

Planera din resa och besök någon av landets vackra rastplatser! Njut av naturen!

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 11 characters

  Show ASO best practices
  Make sure you have added relevant and strong keywords to optimize your discoverability. Check out our Keywords Analysis to find the best keywords for your app
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App short description

  Your app short description looks great! 80 characters

  Show ASO best practices
  Your short description should explain in one sentence what your app does. Don’t forget to include your strongest keywords as they will be taken into account by the Google Play Store algorithm. We recommend to use all available 80 characters.
  Want to improve your app short description? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 3894 characters

  Show ASO best practices
  You have 3894 characters. The Play Store algorithm takes app descriptions into account so don't forget to use relevant and important keywords in your description to increase your discoverability. Use our Keywords Analysis to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  Ok, that's perfect, your app has enough screenshots.

  Show ASO best practices

  Ok, that's perfect. You have 8 screenshots. We hope that users can see all your incredible app features. Be sure that your first screenshots showcase your best features.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on July 23, 2016. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Rastplatser

Rastplatser

 • Store

  Android
 • Category

  Travel and Local

 • Country

  Sweden

 • Language

 • Last update

  July 23, 2016

 • Current version

  1.04

 • Avg ratings

  4.0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Rastplatser screenshot Rastplatser screenshot Rastplatser screenshot Rastplatser screenshot

Travel and Local Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Runt om i landet finns drygt 350 rastplatser som förvaltas och sköts på uppdrag av Trafikverket.

Standard och utrustning är lite olika på de olika rastplatserna, men det gemensamma för dem är att du ska kunna använda dem oavsett om du har något funktionshinder eller inte. Här finns också toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor.

Trafikverkets rastplatser är inte till för långtidsuppställda husbilar och husvagnar (och därför de oftast inte kan användas som ställplatser) utan för trafikanter som stannar en stund och kopplar av.

Planera din resa och besök någon av landets vackra rastplatser och utnyttja möjligheten till en paus på resan. Här kan du se var trafikverkets rastplatser finns, vilken standard de har och vilken service erbjuds.

Rastplatserna ser olika ut, men gemensamt är att alla ska vara anpassade både för personer med och utan funktionshinder. Vanligtvis finns informationstavlor, bord och bänkar för att trafikanterna ska kunna äta medhavd färdkost och möjlighet att slänga sopor från resan. Dessutom brukar det finnas toaletter. På en del finns även möjlighet att tömma lösa latriner. Ibland finns restaurang och bensinstation med mera nära rastplatsen, men de räknas inte alltid som tillhörande rastplatsen, utan är rent privata anläggningar. Rastplatserna ska också skötas om regelbundet. På rastplatsbyggnaden finns en skylt, där entreprenören ska anteckna senaste städtidpunkt och signera vem som utfört städningen.

Ett finmaskigt nät av trygga rastplatser med god kapacitet, rätt funktionalitet och i gott skick ger förutsättning för yrkeschaufförer att kunna utföra effektiva transporter inom ramen för lagstadgade kör- och vilotider. För yrkeschaufförer är vägen och dess sidoanläggningar såsom rastplatser självklart viktig del av arbetsmiljön, även om arbetsgivaren inte råder över den. Därför ställs högre krav på rastplatser utifrån yrkeschaufförers behov (till exempel sanitärt) än för hobbytrafikanters behov.

Bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol. Så om något inte stämmer överens med hur det borde vara, om du får något problem på rastplatsen, rapportera vänligen till geoinfo.apps@gmail.com och/eller direkt till Trafikverkets kundtjänst (Telefon: 0771-921 921).

Frågor och svar om rastplatser:

1. Vem ansvarar för informationstavlorna på rastplatserna?
- Det är Trafikverket som ansvarar för informationstavlorna. De ska vara tillgängliga året runt, även för personer med funktionshinder. På en del rastplatser har kommunen fått tillstånd att sätta upp kartor och information om besöksmål i närheten.

2. Hur ofta ska toaletterna städas?
- Tillsyn, städning och skötsel av rastplats och toaletter ska utföras två gånger per dygn, en gång mellan klockan 6 och 10 och en gång mellan klockan 15 och 20 alla dagar under perioden 1 juni–31 augusti och en gång per dygn övrig tid av året.På rastplatsbyggnaden finns en skylt, där entreprenören ska anteckna senaste städtidpunkt och signera vem som har städat.

3. Varför går det inte att tömma en fast latrin på rastplatserna?
- På rastplatskartan kan du se vilka rastplatser som har latrintömning. De anläggningar som finns är bara avsedda för lösa latriner. På större campingplatser och på en del bensinmackar går det att tömma fasta latriner.

4. Går det att tömma gråvatten och lösa latriner på alla rastplatser?
- Nej, gråvatten kan du inte tömma alls. Det får inte blandas med latrintömning.

5. Hur länge får man stå med sin husvagn eller husbil på en rastplats?
- Våra rastplatser är främst avsedda för tillfällig rast och vila, inte för övernattning. På rastplatser och skyltade P-platser är det dock i grunden tillåtet att stå högst 24 timmar.

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!