Ratownictwo medyczne algorytmy

Ratownictwo medyczne algorytmy Workflows for basic emergency medical teams in Poland.

 • Store

  Android

 • Category

  Medical

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  August 21, 2019

 • Current version

  22.0

 • Avg ratings

  4.9

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • Ratownictwo medyczne algorytmy screenshot
 • Ratownictwo medyczne algorytmy screenshot
 • Ratownictwo medyczne algorytmy screenshot
 • Ratownictwo medyczne algorytmy screenshot

Medical Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Teraz nowy interfejs! Zaktualizowano również protokoły tak, by uwzględniały leki z rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Aplikacja zawiera schematy postępowania dla zespołów podstawowych ratownictwa medycznego w Polsce. Oparte są one o wytyczne ERC 2015, wytycznych Brain Trauma Foundation (uraz czaszkowo-mózgowy), National Center for Injury Prevention and Control (kryteria Centrum Urazowego) i in. i będą stale aktualizowane. Zawiera skale typu Glasgow, Apgar, ciężkości krupu Westley'a itp.
Program składa się z następujących działów:
1. ALS
2. PALS
3. Położnictwo
4. Zatrucia
5. Urazy
6. Farmakologia

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.