คิดดีมีตังค์

คิดดีมีตังค์

Thailand Sustainable Development Foundation

 • Store

  Android
 • Category

  Entertainment

 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  August 10, 2018

 • Current version

  4.0

 • Avg ratings

  4.6

คิดดีมีตังค์

Check that the goal of life and the availability of personal financial management.

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 12 characters

  Show ASO best practices
  Make sure you have added relevant and strong keywords to optimize your discoverability. Check out our Keywords Analysis to find the best keywords for your app
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App short description

  Your app short description looks great! 82 characters

  Show ASO best practices
  Your short description should explain in one sentence what your app does. Don’t forget to include your strongest keywords as they will be taken into account by the Google Play Store algorithm. We recommend to use all available 80 characters.
  Want to improve your app short description? Start a free trial
 • App description

  Your app description seems to be too short. 805 characters

  Show ASO best practices
  It's only 805 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that will make your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, descriptions on Google Play are taken into account by the algorithm so it is important to add relevant and important keywords in your copy. Use our Keywords Analysis to find the best keywords for your app description.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  We only found 4 screenshots. It is recommended to use all 8 available slots. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first screenshots as they will be displayed in the Search Results on the Play Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on August 10, 2018. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

คิดดีมีตังค์

Thailand Sustainable Development Foundation

 • Store

  Android
 • Category

  Entertainment

 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  August 10, 2018

 • Current version

  4.0

 • Avg ratings

  4.6

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

คิดดีมีตังค์ screenshot คิดดีมีตังค์ screenshot คิดดีมีตังค์ screenshot คิดดีมีตังค์ screenshot

Entertainment Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Application คิดดี..มีตังค์
เครือข่ายอนาคตไทย เป็นการรวมตัวกันขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่ เยาวชน คนรุ่นใหม่ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเนื้อหาสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมไทย

Application คิดดี..มีตังค์ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของมูลนิธิมั่นพัฒนา ในนามเครือข่ายอนาคตไทย จะเป็นเครื่องมือที่สะดวกในการช่วยเช็คเป้าหมายต่าง ๆ ของชีวิต และความพร้อมทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล สร้างการเรียนรู้เรื่องการหารายได้เสริม การออมเงินหรือการลงทุน และการใช้เงินอย่างมีความคิดที่เหมาะสม พร้อมปฏิทินเคล็ดลับการออม 365 วัน ด้วยความคาดหวังที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาการเงินส่วนบุคคลได้ในอนาคต มาร่วมสร้างวินัยทางการเงิน และไม่สร้างหนี้เกินตัวจนทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา...สนุกไปกับการตั้งฝัน..และมาทำฝันให้เป็นจริงกันเถอะ!

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!