Tracking & Pricing (KEVN)

Tracking & Pricing (KEVN)

Kerry Express (Việt Nam)

 • Store

  Android
 • Category

  Maps & Navigation

 • Country

  Qatar

 • Language

  English

 • Last update

  February 26, 2017

 • Current version

  4

 • Avg ratings

  0

Tracking & Pricing (KEVN)

Download now to test application information line, your journey lading.

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 25 characters

  Show ASO best practices
  Make sure you have added relevant and strong keywords to optimize your discoverability. Check out our Keywords Analysis to find the best keywords for your app
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App short description

  Your app short description is quite long enough. 71 characters

  Show ASO best practices
  Your short description should explain in one sentence what your app does. Don’t forget to include your strongest keywords as they will be taken into account by the Google Play Store algorithm. We recommend to use all available 80 characters.
  Want to improve your app short description? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 1130 characters

  Show ASO best practices
  You have 1130 characters. The Play Store algorithm takes app descriptions into account so don't forget to use relevant and important keywords in your description to increase your discoverability. Use our Keywords Analysis to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  Ok, that's perfect, your app has enough screenshots.

  Show ASO best practices

  Ok, that's perfect. You have 7 screenshots. We hope that users can see all your incredible app features. Be sure that your first screenshots showcase your best features.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on February 26, 2017. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Tracking & Pricing (KEVN)

Kerry Express (Việt Nam)

 • Store

  Android
 • Category

  Maps & Navigation

 • Country

  Qatar

 • Language

  English

 • Last update

  February 26, 2017

 • Current version

  4

 • Avg ratings

  0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Tracking & Pricing (KEVN) screenshot Tracking & Pricing (KEVN) screenshot Tracking & Pricing (KEVN) screenshot Tracking & Pricing (KEVN) screenshot

Maps & Navigation Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Với ứng dụng Kerry Express (VN), bạn có thể:
- Kiểm tra thông tin đơn hàng 1 cách nhanh nhất.
- Có dữ liệu chính xác về hành trình của vận đơn.
- Liên hệ, đặt hàng trực tiếp trên ứng dụng.
- Gửi email về thông tin đơn hàng cho đối tác của bạn.

Kerry Express (VN) được thành lập vào năm 2001, đến nay đã có hơn 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh, Kho vận (logistics). Trụ sở chính được đặt tại TP.Hồ Chí Minh cùng với bốn kho trung tâm điều phối hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế với quy mô lớn nhất tại Việt Nam, được lần lượt đặt tại các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương. Ngoài ra, Kerry Express (VN) còn có một hệ thống phân phối hàng hóa bao gồm hơn 110 bưu cục rải rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước. Với lợi thế về cơ sở vật chất vững mạnh cộng thêm kinh nghiệm quản lý dày dặn, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới hoạt động hiệu quả cung cấp những gói giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện phục vụ cho các khách hàng trong và ngoài nước.

Vui lòng truy cập website http://kerryexpress.com.vn hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kì thắc mắc nào.

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!