ชีวิตหาร 2

ชีวิตหาร 2

Worapot Pilabut

 • Store

  Apple
 • Category

  Social Networking

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  July 21, 2017

 • Current version

  1.6

 • Avg ratings

  0.0

ชีวิตหาร 2

App Power
 • App name

  Your app name is too short. 10 characters

  Show ASO best practices
  Titles weigh a lot in the App Store algorithm. Try to add your strongest keywords in your title. This will increase your app discoverability. Use our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  Your app description seems to be too short. 591 characters

  Show ASO best practices
  It's only 591 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that makes your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, be sure to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on July 21, 2017. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

ชีวิตหาร 2

Worapot Pilabut

 • Store

  Apple
 • Category

  Social Networking

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  July 21, 2017

 • Current version

  1.6

 • Avg ratings

  0.0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

ชีวิตหาร 2 Screenshot ชีวิตหาร 2 Screenshot ชีวิตหาร 2 Screenshot

Social Networking Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
ชีวิตหาร 2 โครงการ รวมพลังหาร 2 ถ้าคิดว่าการประหยัดจะเป็นเรื่องลำบากคุณคิดผิด สัมผัส ไอเดียประหยัด ที่จะทำให้ชีวิตของคุณประหยัดโดยไม่ต้องลดความสุข ด้วย แนวคิดลดครึ่ง ใช้ครึ่ง และร่วมสร้างสรรค์ ไอเดียประหยัดในแบบของคุณ เพื่อแชร์ให้เพื่อนๆ ได้นำไอเดียดีๆ ไปต่อยอดใช้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยัง สามารถร่วมสนุก กับ ภารกิจมันส์ๆ สำหรับคนมีแอปนี้เท่านั้น โหลดแล้วชอบ ขอบอกว่าต้องแชร์


เวอร์ชั่น 1.1
- เพิ่มความเร็วหน้ากับหน้าแชร์ไอเดีย หาร 2
- เพิ่มเมนูลิ้งไปยังเว็บไซต์ รวมพลังผู้สนับสนุน

เวอร์ชั่น 1.0
- ฟังก์ชั่นแชร์ไอเดีย หาร 2
- เคล็ดลับ ชีวิตหาร 2
- ไลฟ์สไตล์ ชีวิตหาร 2

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!