บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie

บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie

 • Store

  Apple

 • Category

  Health & Fitness

 • Country

  Thailand

 • Language

  Thai

 • Last update

  June 14, 2020

 • Current version

  1.5.0

 • Avg ratings

  3.9

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie Screenshot
 • บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie Screenshot

Health & Fitness Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมรายการแคลอรี่อาหารและแคลอรี่รายการการออกกำลังกายต่างๆ ไว้มากมาย และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากผู้ใช้

สามารถแสดงจำนวนปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันรวมถึงปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการลดหรือเพิ่มน้ำหนัก

แสดงผลข้อมูลผ่านกราฟ สามารถดูได้ง่าย ทำให้เกิดการกระตุ้นตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.