บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie

บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie

Pallop Srisil

 • Store

  Apple
 • Category

  Health & Fitness

 • Country

  Thailand

 • Language

  Thai

 • Last update

  November 14, 2016

 • Current version

  1.3.0

 • Avg ratings

  4.0

บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie

App Power
 • App name

  Your app name looks great! 45 characters

  Show ASO best practices
  Don’t forget to include the most important and relevant keywords for your app. They have a huge weight in the App Store algorithm. This can therefore improve your discoverability. No idea? Check out our Keywords tool.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  Your app description is way too short. 287 characters

  Show ASO best practices
  You have 287 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on November 14, 2016. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie

Pallop Srisil

 • Store

  Apple
 • Category

  Health & Fitness

 • Country

  Thailand

 • Language

  Thai

 • Last update

  November 14, 2016

 • Current version

  1.3.0

 • Avg ratings

  4.0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie Screenshot บันทึก แคลอรี่ อาหาร ออกกำลังกาย - DooCalorie Screenshot

Health & Fitness Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมรายการแคลอรี่อาหารและแคลอรี่รายการการออกกำลังกายต่างๆ ไว้มากมาย และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากผู้ใช้

สามารถแสดงจำนวนปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันรวมถึงปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการลดหรือเพิ่มน้ำหนัก

แสดงผลข้อมูลผ่านกราฟ สามารถดูได้ง่าย ทำให้เกิดการกระตุ้นตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!