GPS navigation BE-ON-ROAD

GPS navigation BE-ON-ROAD

Aponia Software

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  January 31, 2015

 • Version

  40.0

 • Category

  Navigation

 • Avg ratings

  2.83

 • Current version

  3.10

GPS navigation BE-ON-ROAD
ASO Report

App Power
 • App name

  Your app name looks great! 25 characters

  Show more
  Don’t forget to include the most important and relevant keywords for your app. They have a huge weight in the App Store algorithm. This can therefore improve your discoverability. No idea? Check out our Keywords tool.
 • App description

  The length of your description looks great. 3679 characters

  Show more
  You have 3679 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
 • App screenshots

  Ok, that's perfect, your app has enough screenshots.

  Show more

  Ok, that's perfect. You have screenshots with the optimized screen dimensions for each device. We hope that users can see how great your app is. Make sure that your first two screenshots showcase your best features, as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show more

  Version 3.10 released on January 31, 2015
  new maps, speedcams, updated design, bug fixes

  Version 3.9.28528 released on June 23, 2014
  IMPORTANT NEWS - PLEASE READ To improve quality of our services, we had to split our application into two branches - one with free OSM maps and one with commercial maps. Upon this update, you will not be able to download new commercial maps into this application. At the moment, we are preparing a new “Aponia GPS Navigation” app, where you will be able to restore your former purchases and download the commercial maps. Thank you for your understanding and support! --- DŮLEŽITÉ NOVINKY - PROSÍM ČTĚTE   Abychom mohli dále zlepšovat kvalitu našich služeb, museli jsme rozdělit stávající aplikaci na dvě - jednu s mapami OSM zdarma, a druhou s mapami komerčními. Po této aktualizaci nebudete moci do aplikace stahovat nové komerční mapy.   V současné době připravujeme novou navigační aplikaci "Aponia GPS Navigation", kde budete moci obnovit své dřívější nákupy z Be-on-road, a stahovat komerční mapy.   Děkujeme za pochopení a Vaši podporu!

  Version 3.9.26385 released on November 13, 2013
  (Czech users: český popis následuje níže) This update brings several bug fixes and new features, including the following updates to user interface and app functionality: User interface • fixed problem with lack of app reaction to touches in bottom area of the app on iOS 7.* • improved user interface performance • user interface refined for high resolution screens • new DESTINATION/CONTACTS menu added: navigate to AddressBook contacts directly from the app (note: only contacts with correctly specified address will be listed, see FAQ on be-on-road web page for details) • POI INFO screen now allows to open Mail, Safari or Phone app just by tapping given field in POI details (note: not all POIs have mail, web and phone specified) • navigation maneuvers and lane guidance color may be customized via the MENU/SETTINGS/APPEARANCE/COLORS screen • new keyboard design for languages that use scripts different from Latin alphabet Navigation • voice commands (as well as other sounds) during navigation are played also while app is running in background • voice commands (as well as other sounds) does not pause the built-in Music app • total route progress now visually displayed by horizontal bar at the bottom edge of the map screen. The bar continuously decreases to the right while the car moves along the route. • traffic situation up to 100km ahead from car position now visually displayed by vertical bar at the right edge of the map screen (note: “Traffic Delay” field must be toggled in the bottom panel of the map screen; traffic service along the route must be activated via MENU/SERVICES/TRAFFIC/ALONG ROUTE) • alerts: a variety of sounds were added to pick up different sound for POI proximity or road speed limit break-through alerts Maps and other • more accurate cross-road search, including roundabouts • extended Online search (now using more sources) • since this version, app includes interactive API (see be-on-road web page for details) — (Czech description follows) Tato aktualizace přináší opravy chyb a nové prvky v uživatelském rozhraní a funkcionalitě: Uživatelské rozhraní • oprava problému s ovládáním aplikace ve spodní části obrazovky na zařízeních s iOS 7.* • svižnější reakce uživatelského rozhraní • vylepšený vzhled pro obrazovky s vysokým rozlišením • přidáno nové menu DESTINACE/KONTAKTY: navigace na kontakty přímo z aplikace (pozn.: zobrazeny jsou pouze kontakty s platnou adresou, více viz sekce FAQ na webových stránkách be-on-road) • obrazovka INFORMACE O POI nyní umožňuje otevření aplikace Pošta, Safari a Telefon kliknutím na příslušné pole v informacích o POI (pozn.: ne všechna POI mají specifikován e-mail, web adresu, a telefonní číslo) • barvu manévrů a jizdních pruhů v obrazovce mapy lze změnit pomocí obrazovky MENU/NASTAVENÍ/VZHLED/BARVY • nový design klávesnice pro jazyky používající jinou než latinkovou abecedu Navigace • povely (a jiné zvuky) jsou během navigace přehrávány i když aplikace neběží v popředí • povely (a jiné zvuky) nezastavují přehrávání hudby v zabudované aplikaci Hudba • přidán horizontální “teploměr” znázorňující celkový průběh trasy na spodní části obrazovky s mapou. Proužek se podle ujeté části trasy postupně posouvá směrem doprava. • přidán vertikální “teploměr” znázorňující celkovou dopravní situaci na 100km trasy od pozice vozidla. Proužek se aktivuje na pravé straně obazovky pokud je ve spodním panelu vybráno políčko “Zpoždění dopravou” (pozn. musí být povolena služba dopravních infromací podél trasy pomocí MENU/SLUŽBY/DOPRAVNÍ INFORMACE/PODÉL TRASY) • přidána sada různých zvuků pro zvuková upozornění na blízkost POI nebo překročení povolené rychlosti Mapy a ostatní • přesnější výběr křižovatek pojmenovaných ulic a komunikací, včetně kruhových objezdů • rozšířena služba Online hledání (přidáno více zdrojů)

  Version 3.8.24750 released on June 29, 2013
  - updated screenshots on AppStore - fix synchronizing new mandatory GUI data

GPS navigation BE-ON-ROAD

Aponia Software

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  January 31, 2015

 • Version

  40.0

 • Category

  Navigation

 • Avg ratings

  2.83

 • Current version

  3.10

App Screenshots

GPS navigation BE-ON-ROAD Screenshot GPS navigation BE-ON-ROAD Screenshot GPS navigation BE-ON-ROAD Screenshot GPS navigation BE-ON-ROAD Screenshot

Navigation Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
FREE GPS Offline Map & Navigation.
FREE updates for both app and maps.
FREE license for OpenStreetMap.

BE-ON-ROAD is a free offline turn-by-turn gps navigation based on OpenStreetMaps. Maps are stored on your device, so you can navigate anywhere with the most recent maps - even without the internet connection!
___________________
Key features:

~ offline navigation
~ free map updates
~ multi-language voice navigation (33 languages supported)
~ speed limit warnings
~ fixed speed camera warnings (available in selected countries only)
~ 3D buildings
~ lane guidance
~ large POI database
~ pedestrian, car, or even bee-line navigation
~ night mode based on local sunset time
~ track recording
___________________
Available maps:

EUROPE - Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia And Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle Of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City

NORTH AMERICA - Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Bermuda, California, Canada, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana , Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

SOUTH AMERICA - Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Brazil, Cayman Islands, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Maarten, Suriname, Thailand and Tobago, Turks and Caicos Islands, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands

ASIA - Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, British Indian Ocean Territory, Brunei, Cambodia, Georgia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yemen

OCEANIA - American Samoa, Australia, Cook Islands, Fiji, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

AFRICA - Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic Of The Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic Of Tanzania, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Hey!

Did you know that AppTweak is actually much more than this free ASO tool?

Our powerful ASO platform provides you with all the data, insights and features
you need to increase your app visibility and downloads.

Learn more about AppTweak More Free Tools