حلال

United States / US English

حلال

mahnaz rad,


Store Category Version Last Update Avg. ratings
Apple Catalogs 1.0 July 20, 2014 0.0

ASO Score & Checklist

36%
App Name
Your app name is too short. 4 characters

Titles weight a lot in the App Store algorithm. Try to add your strongest keywords in your title. This will increase your app discoverability. Use our Keywords Tool to find the best keywords for your app.

App Description
Your app description is way too short. 206 characters

You have 206 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.

Screenshots
You could add some screenshots.

It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

Versions
Your app is still in the first version. Did you plan any updates? Users love new features.

Version 1.0 released on July 20, 2014

Unlock all AppTweak features, start your 7-day free trial

Start your free trial

App Description

حلال نشان همبستگی نزدیک 2 میلیارد مسلمان در سرتا سر جهان بر محور اعتقاد به دین اسلام می باشد. در این نرم افزار با نشان حلال جهانی و فعالیت ها, استاندارد ها, جشنواره ها و نمایشگاه های آن و ... آشنا می شوید.

App Screenshots

حلال Screenshot حلال Screenshot حلال Screenshot حلال Screenshot

حلال Ranking History | Catalogs

حلال daily app ranking in Catalogs category for the last 30 days.

حلال Worldwide Rankings | Catalogs

حلال rankings per country in Catalogs category.

Unlock all features after signing up

Get more ASO recommendations, app rankings, store data, keywords insights and more.

Start your free trial

App Keyword Tool

Use AppTweak Keyword tool to audit, optimize and monitor your keywords effectively.


Mobile App Analytics

All insights and data to measure your app’s performance over time and across countries.

Get the latest tips and tricks to improve your ASO Learn all ASO best practices to boost your app on top of the charts and beat your competitors.

  • App Store Optimization (ASO): App Name And Keywords

    We had the great opportunity to contribute once again to Apptamin’s blog (app preview video company), hosted by Sylvain Gauchet. This guest post is a complete and up-to-date guide to iOS app name and keywords optimization. Find everything you need to know to master your Apple App Store keywords optimization and improve your discoverability. Learn effective strategies from data driven case studies. Read the entire post on Apptamin’s blog. Your app is live and available …

  • App Marketing Using Deep Linking

    Another great guest post brought to us by Florence Broder, content manager at AppsFlyer. In this article, Florence gives us a few tips on deep linking and warns us about its misuse. When it comes to the desktop links users are accustomed to jump from site to site and from medium to medium with ease. It’s not an issue to see a link on social media or an email, click it, and it brings to the …