หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน

หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน

MIS PUBLISHING COMPANY LIMITED

 • Store

  Apple
 • Category

  Education

 • Country

  Uruguay

 • Language

  Spanish (Latin America)

 • Last update

  November 29, 2018

 • Current version

  1.3

 • Avg ratings

  0.0

หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน

App Power
 • App name

  Your app name looks great! 25 characters

  Show ASO best practices
  Don’t forget to include the most important and relevant keywords for your app. They have a huge weight in the App Store algorithm. This can therefore improve your discoverability. No idea? Check out our Keywords tool.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  Your app description seems to be too short. 573 characters

  Show ASO best practices
  It's only 573 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that makes your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, be sure to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  Ok, that's perfect, your app has enough screenshots.

  Show ASO best practices

  Ok, that's perfect. You have screenshots with the optimized screen dimensions for each device. We hope that users can see how great your app is. Make sure that your first two screenshots showcase your best features, as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on November 29, 2018. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน

MIS PUBLISHING COMPANY LIMITED

 • Store

  Apple
 • Category

  Education

 • Country

  Uruguay

 • Language

  Spanish (Latin America)

 • Last update

  November 29, 2018

 • Current version

  1.3

 • Avg ratings

  0.0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน Screenshot หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน Screenshot หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน Screenshot หนูน้อยเริ่มเรียนรู้เดือน Screenshot

Education Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
+++ สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับเด็กไทย +++
น้องๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเดือน 12 เดือน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านบทกลอนและภาพประกอบน่ารักๆ พร้อมกับเสริมสร้างจินตนาการไปกับวันสำคัญของแต่ละเดือน เพื่อให้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน นับเป็นการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ ทำให้น้องๆ มีสมาธิแน่วแน่ จดจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน EQ และ IQ ได้เป็นอย่างดี

- ภาพประกอบสีสันสดใส สามารถแตะเพื่อฟังเสียงต่างๆ ได้ ถ้าต้องการฟังเสียง ให้ใช้นิ้วแตะไปบนรูปภาพ และข้อความเพื่อฟังเสียงนั้นๆ
- แตะที่รูปภาพเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว
- มีสารบัญ และวิธีใช้

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!