JLPT TOÀN THƯ

JLPT TOÀN THƯ

 • Store

  Apple

 • Category

  Education

 • Country

  Oman

 • Language

  Arabic

 • Last update

  November 03, 2019

 • Current version

  3.5

 • Avg ratings

  0.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • JLPT TOÀN THƯ Screenshot
 • JLPT TOÀN THƯ Screenshot
 • JLPT TOÀN THƯ Screenshot
 • JLPT TOÀN THƯ Screenshot

Education Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

JLPT TOÀN THƯ - Đúng như tên gọi của ứng dụng, đây là chương trình giúp bạn có tất cả những thông tin cần thiết để chuẩn bị cho các kỳ thi JLPT. Từ kanji, ngữ pháp, từ vựng, nghe,...ở mọi cấp độ từ N5 đến N1.
Những tính năng của ứng dụng:
- Dữ liệu đầy đủ về kanji, ngữ pháp, từ vựng, nghe ở mọi cấp độ.
- Thiết kế chương trình với phương pháp học hiệu quả.
- Luyện các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi.
- Dữ liệu được cập nhật liên tục.
- Nhiều tính năng hữu ích khác mời bạn khám phá.
Chúc các bạn thành công trong tất cả các kỳ thi!

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.