جی پی اس  نقشه جهان

United States / US English

جی پی اس نقشه جهان

YULIYA SHNITKO,


Store Category Version Last Update Avg. ratings
Apple Navigation 1.0 June 04, 2016 0.0

ASO Score & Checklist

21%
App Name
Your app name is too short. 19 characters

Titles weight a lot in the App Store algorithm. Try to add your strongest keywords in your title. This will increase your app discoverability. Use our Keywords Tool to find the best keywords for your app.

App Description
Your app description is way too short. 118 characters

You have 118 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.

Screenshots
You could add some screenshots.

It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

Versions
Your app is still in the first version. Did you plan any updates? Users love new features.

Version 1.0 released on June 04, 2016

Unlock all AppTweak features, start your 7-day free trial

Start your free trial

App Description

نقشه GPS با ناوبری. این برنامه نشان می دهد مکان فعلی شما، جهت موج، سرعت و به طور خودکار نزدیکترین آدرس با مختصات تعیین

App Screenshots

جی پی اس  نقشه جهان Screenshot

جی پی اس نقشه جهان Ranking History | Navigation

جی پی اس نقشه جهان daily app ranking in Navigation category for the last 30 days.

جی پی اس نقشه جهان Worldwide Rankings | Navigation

جی پی اس نقشه جهان rankings per country in Navigation category.

Unlock all features after signing up

Get more ASO recommendations, app rankings, store data, keywords insights and more.

Start your free trial

App Keyword Tool

Use AppTweak Keyword tool to audit, optimize and monitor your keywords effectively.


Mobile App Analytics

All insights and data to measure your app’s performance over time and across countries.

Get the latest tips and tricks to improve your ASO Learn all ASO best practices to boost your app on top of the charts and beat your competitors.

  • Why every AppMarketer should work on App Store Optimization

    We’re proud to collaborate with Appsbuilder, the innovative mobile publishing and distribution platform empowering its users to build a solid mobile presence. Here is a sneek peek of our guest post. Read the rest of this blog post on Appsbuilder blog. This crazy app world Apps are everywhere. They help us find our way, pick what food to eat and where to eat it. They entertain us, amuse us and connect us with our friends and family… For many of …

  • How to Define Your Mobile App Brand

    This is a very interesting guest post coming from Kate Abrosimova, Content Marketing Director at Yalantis (mobile application development company). This article goes through mobile app branding and talks about three fundamental things that mobile app owners need to define about their brands: brand personality, brand visual identity, and brand relationships. Learn how to do so below. Identify your brand Your brand is defined by the experience that customers have when they interact with your …