لغت نامه دهخدا

لغت نامه دهخدا

Abbas Mousavi

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  October 17, 2016

 • Version

  40.0

 • Category

  Reference

 • Avg ratings

  4.59

 • Current version

  2.1

لغت نامه دهخدا
ASO Report

75 %
 • App name

  Your app name is too short. 14 characters

  Show more
  Titles weigh a lot in the App Store algorithm. Try to add your strongest keywords in your title. This will increase your app discoverability. Use our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
 • App description

  The length of your description looks great. 1285 characters

  Show more
  You have 1285 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show more

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show more

  Version 2.1 released on October 17, 2016
  - Smoother animations in word explanation page - iOS 10 compatibility - Fixes a crash when sharing word explanations from iPad - Other minor bug fixes

  Version 2.0 released on November 14, 2015

لغت نامه دهخدا

Abbas Mousavi

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  October 17, 2016

 • Version

  40.0

 • Category

  Reference

 • Avg ratings

  4.59

 • Current version

  2.1

App Screenshots

لغت نامه دهخدا Screenshot لغت نامه دهخدا Screenshot لغت نامه دهخدا Screenshot لغت نامه دهخدا Screenshot

Reference Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
لغت‌نامه دهخدا بزرگترین فرهنگ زبان فارسی شامل بیش از ۳۰۰ هزار مدخل است. سعی کرده‌ایم کامل‌ترین و کاراترین نسخه دیجیتال لغت‌نامه را به همراه امکانات و طراحی خوب برای استفاده شما فراهم کنیم.

دانلود برنامه و جستجو در تمام لغت‌نامه رایگان است. همچنین مشاهده مدخل‌های حرف الف. اما برای دیدن بقیه مدخل‌ها باید مبلغی به صورت پرداخت درون برنامه‌ای بپردازید.

امکانات متمایز برنامه
بر اساس جدیدترین نسخه دیجیتال منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه تهران *
نمایش لغت‌ها و اعلام به صورت جداگانه *
بدون نیاز به اینترنت *
جستجوی بسیار سریع در لغت‌ها و اعلام *
نمایش معانی مختلف هر لغت به صورت دسته‌بندی شده و جداگانه *
علامت‌گذاری و یادداشت نویسی *
نمایش نوع و تلفظ لغت‌ها به صورت جداگانه *

لغت‌نامه دهخدا حاصل عمر علی اکبر دهخدا (۱۲۵۷ تهران - ۷ اسفند ۱۳۳۴ تهران) علامه و پژوهش‌گر نامی، طنزنویس و روزنامه‌نگار چیره‌دست، لغت نویس توانا و آزادی‌خواه بزرگ معاصر و حاصل بسیار عمرهای دیگر است.
این نرم‌افزار با نیت قراردادن نسخه‌ای آراسته و کارا از لغت‌نامه در دسترس عموم مردم فارسی‌زبان تهیه شده است. تلاش شده تا استفاده از آن آسان و سریع باشد و اطلاعات آن درست و کامل. این لغت‌نامه ۳۴۳۴۵۸ مدخل دارد که شما می‌توانید با سرعت و سهولت در آن جستجو کنید و از آن استفاده کنید.

The Dehkhoda Dictionary is the largest comprehensive Persian dictionary ever published. This app let's you use it simple and fast.

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Hey!

Did you know that AppTweak is actually much more than this free ASO tool?

Our powerful ASO platform provides you with all the data, insights and features
you need to increase your app visibility and downloads.

Learn more about AppTweak More Free Tools