MerrJep Kosovo - Shpallje, Punë, Shërbime

MerrJep Kosovo - Shpallje, Punë, Shërbime

 • Store

  Apple

 • Category

  Shopping

 • Country

  Austria

 • Language

  German

 • Last update

  September 16, 2016

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  0.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • MerrJep Kosovo - Shpallje, Punë, Shërbime Screenshot
 • MerrJep Kosovo - Shpallje, Punë, Shërbime Screenshot
 • MerrJep Kosovo - Shpallje, Punë, Shërbime Screenshot
 • MerrJep Kosovo - Shpallje, Punë, Shërbime Screenshot

Shopping Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

MerrJep e klasifikuar si më e madhja në Kosovë me mbi 1 milion njerëz qe blejnë dhe shesin në faqen tonë brenda një muaji.

Ne kemi 150 seksione të ndyshme kështuqë ju mund të shisni ose të blini duke filluar nga makinat, shtëpitë, rrobat, motoçikletat, gjërat për bebet, instrumente muzikore si dhe shumë e shumë artikuj të tjerë!

Është kaq e thjeshtë të vendosni shpalljen tuaj në MerrJep:

Nëse doni që të blini diqka në merrjep.com ju mund të klikoni në njerin nga shumë seksionet dhe të kontrolloni të gjitha njësitë-shpalljet në atë seksion.

-Përkufizoni kërkimin tuaj duke zgjedhur lokacionin ose duke shkruar fjalët kyqe për atë seksion.

- Seksioni i makinave ka dhe më shumë mundësi kërkimi përfshirë prodhimin, modelin, çmimin, vitin, lëndën djegse dhe kilometrazhën.


MerrJep Kosovo - buy and sell products in Kosovo.

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.