MucTim - Mực Tím

MucTim - Mực Tím

 • Store

  Apple

 • Category

  News

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  October 24, 2012

 • Current version

  6.0.1

 • Avg ratings

  0.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • MucTim - Mực Tím Screenshot
 • MucTim - Mực Tím Screenshot
 • MucTim - Mực Tím Screenshot
 • MucTim - Mực Tím Screenshot

News Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Các ưu điểm chính:

- Có thể tăng giảm kích thước chữ hiển thị toàn diện - nghĩa là ở cả danh sách bản tin & ở phần bản tin. Chức năng này rất phù hợp cho những người trung niên - không cần đeo kính.

- Lắc để khóa xoay hoặc cho phép xoay ngang dọc. Chức năng này rất thuận tiện khi nằm đọc, chỉ cần lắc để chọn xoay / khóa xoay.

- Chức năng xóa tự động. Bạn không phải lo lắng nó tốn quá nhiều tài nguyên của bạn. Chương trình sẽ tự động xóa tin cũ hơn 7 ngày khi bạn cập nhật mới.

- Hình ảnh chất lượng cao như trên trang web chính.

- Ưu điểm lớn nhất là tốc độ cập nhật tin tức. Trả giá cho ưu điểm này là đường truyền của bạn sẽ bị sử dụng triệt để.

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.