Shin Cậu Bé Bút Chì - Đọc Truyện Tranh Offline

Shin Cậu Bé Bút Chì - Đọc Truyện Tranh Offline

nguyen huong

 • Store

  Apple
 • Category

  Books

 • Country

  Vietnam

 • Language

  Vietnamese

 • Last update

  September 15, 2015

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  3.6

Shin Cậu Bé Bút Chì - Đọc Truyện Tranh Offline

App Power
 • App name

  Your app name looks great! 46 characters

  Show ASO best practices
  Don’t forget to include the most important and relevant keywords for your app. They have a huge weight in the App Store algorithm. This can therefore improve your discoverability. No idea? Check out our Keywords tool.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  Your app description seems to be too short. 915 characters

  Show ASO best practices
  It's only 915 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that makes your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, be sure to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your app is still in the first version. Did you plan any updates? Users love new features.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on September 15, 2015. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Shin Cậu Bé Bút Chì - Đọc Truyện Tranh Offline

nguyen huong

 • Store

  Apple
 • Category

  Books

 • Country

  Vietnam

 • Language

  Vietnamese

 • Last update

  September 15, 2015

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  3.6

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Shin Cậu Bé Bút Chì - Đọc Truyện Tranh Offline Screenshot Shin Cậu Bé Bút Chì - Đọc Truyện Tranh Offline Screenshot Shin Cậu Bé Bút Chì - Đọc Truyện Tranh Offline Screenshot Shin Cậu Bé Bút Chì - Đọc Truyện Tranh Offline Screenshot

Books Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Shin - Cậu bé bút chì là một manga với nhân vật chính là Shin, tên viết tắt của Shinnosuke, một cậu bé mới lên năm tuổi trong một gia đình Nhật Bản bình thường : Cha là một trưởng phòng một công ty, mẹ là Maeda, ở nhà làm nội trợ. Chú bé Shin và gia đình có thể coi là một gia đình tiêu biểu cho tầng lớp trung lưu, một gia đình được lấy mẫu từ bất kỳ gia đình nào trong xã hội thời nay. Bất kỳ người đọc nào nhìn vào có thể thấy một phần của gia đình mình trong đó, điều đó đã tạo nên sự gần gũi giữa Shin và bạn đọc. Mời các bạn đọc

Bộ truyện được tải để bạn có thể đọc offline tiết kiệm 3G

Ứng dụng có sử dụng quảng cáo để duy trì tài khoản, rất mong các bạn thông cảm. Có bạn than phiền về ứng dụng sử dụng quảng cáo, chúng tôi xin mách bạn mẹo đọc sách/truyện không quảng cáo: Bạn có thể ngắt kết nối mạng và đọc truyện/sách trong khi đọc để tránh bị phân tâm, bực mình vì quảng cáo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!