شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید

United States / US English

شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید

Helen Talebi,


Store Category Version Last Update Avg. ratings
Apple Games 2.5.2 December 16, 2016 3.3

ASO Score & Checklist

39%
App Name
You app name is quite long enough. 32 characters

You can improve it by adding a few relevant keywords. Check out our Keywords Tool to find the best keywords for your app.

App Description
Your app description is way too short. 476 characters

You have 476 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.

Screenshots
You could add some screenshots.

It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

Versions
Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

Version 2.5.2 released on December 16, 2016
- اضافه شدن قانون شلم وارو - رفع مشکل قوانین هنگام ثبت دستی - اضافه شدن پرداخت دلاری - رفع مشکل اعداد فارسی در ای او اس 10 - رفع مشکلات جزئی

Version 2.5.1 released on December 14, 2016
- اضافه شدن قانون شلم وارو - رفع مشکل قوانین هنگام ثبت دستی - اضافه شدن پرداخت دلاری - رفع مشکل اعداد فارسی در ای او اس 10

Version 2.2.1 released on September 07, 2016
با توجه به درخواست تعداد زیادی از کاربران امکانات جدید زیر اضافه شد: - قابلیت ورود امتیاز دستی اضافه شد - قانون دوبل منفی اضافه شد - قابلیت ستاره دادن درون برنامه - رفع مشکلات جزئی ممنون از حمایت های شما

Version 2.1.1 released on August 23, 2016
ما دست پر برگشتیم با توجه به استقبال بینظیر از این برنامه تصمیم گرفتیم با یک بازنویسی قوی ورژن جدید شلم نویس رو معرفی کنیم: برای حفظ محیط زیست کمتر از کاغذ استفاده کنیم - پشتیبانی از بازی با جوکر - انواع حالات امتیاز دهی شامل آس 15 و 10 امتیازی - مشاهده دست های قبلی - ذخیره عکس یادگاری هنگام بازی - به اشتراک گذاشتن نتیجه بازی - لیست بازی های گذشته - و .... از طریق سرویس ارسال پیام در بازی با ما در تماس باشید از دوستانی که نسخه قبلی که مشکلات فراوانی داشت، را دانلود و استفاده می نمودند کمال تشکر را داریم.

Unlock all AppTweak features, start your 7-day free trial

Start your free trial

App Description

شلم نویس : ما دست پر برگشتیم با توجه به استقبال بینظیر از این برنامه تصمیم گرفتیم با یک بازنویسی قوی ورژن جدید شلم نویس رو معرفی کنیم: برای حفظ محیط زیست کمتر از کاغذ استفاده کنیم - پشتیبانی از بازی با جوکر - پشتیبانی از 2 حالت محاسبه اتوماتیک و دستی - انواع حالات امتیاز دهی شامل آس 15 و 10 امتیازی - مشاهده دست های قبلی - ذخیره عکس یادگاری هنگام بازی - به اشتراک گذاشتن نتیجه بازی - لیست بازی های گذشته - و .... از طریق سرویس ارسال پیام در بازی با ما در تماس باشید

App Screenshots

شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید Screenshot شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید Screenshot شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید Screenshot شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید Screenshot

شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید Ranking History | Games

شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید daily app ranking in Games category for the last 30 days.

شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید Worldwide Rankings | Games

شلم نويس: به آسانی شلم بازی کنید rankings per country in Games category.

Unlock all features after signing up

Get more ASO recommendations, app rankings, store data, keywords insights and more.

Start your free trial

App Keyword Tool

Use AppTweak Keyword tool to audit, optimize and monitor your keywords effectively.


Mobile App Analytics

All insights and data to measure your app’s performance over time and across countries.

Get the latest tips and tricks to improve your ASO Learn all ASO best practices to boost your app on top of the charts and beat your competitors.

  • How To Optimize Your App Description To Improve Discoverability

    This week, we had the privilege to collaborate with Tapdaq, the famous mobile advertising platform. We proudly contributed to their blog with a new guest post on App Store Optimization. Are you struggling with your copywriting? Follow our 4 tips to come up with a great app description and increase your organic downloads. Read the rest of this article on Tapdaq blog. App Store Optimisation (ASO), or “Mobile SEO”, is getting increasingly popular as the number of available …

  • Ticking the Right Boxes for Mobile User Onboarding

    For the first time, we’re welcoming a guest post from Appsee, mobile app analytics platform. In this article Hannah gives us the checklist to complete in order to build a solid mobile user onboarding strategy. If app pros want users sticking around with their product, they need to be with them every step of the way. From the first time users open the app, app pros need to be there, providing assistance along the way. …