Spatial orientation

Spatial orientation

 • Store

  Apple

 • Category

  Education

 • Country

  Czech Republic

 • Language

  Czech

 • Last update

  November 19, 2014

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  3.5

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • Spatial orientation Screenshot
 • Spatial orientation Screenshot
 • Spatial orientation Screenshot
 • Spatial orientation Screenshot

Education Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

This program is based on a simple principle. Children try to place items in the correct position by using the instructions that are said in the application. This application practices prepositions: on, under, above, left, right, next to, by, in … and more!

The objects are selected either by clicking or moving from the right column of the image area. In this way, children learn the proper use of basic concepts in spatial orientation.

Free version contains 60% of the activities. Unlock the full version at a low cost.

-----------------------

Prostorová orientace

Prostorová orientace a pravolevá orientace vychází z předpokladu, že předškolní dítě již zvládá základní pojmy nahoře–dole, pod–nad, vpředu–vzadu a tyto pojmy si v rámci tohoto programu upevňuje. Dále program v mnoha variantách nabízí procvičení dalších základních pojmů prostorové a pravolevé orientace a osvojení nových pojmů: vpravo, vlevo, první–poslední, hned před–hned za, vrchní–spodní. Do nácviku zahrnujeme také pojmy nad–pod, vedle, před, hned za, uprostřed a mezi, první, poslední, předposlední, uvnitř, mezi.
Program nabízí prostorovou orientaci v prostoru, který je pro dítě známý a se kterým má vlastní zkušenost nebo povědomí o něm. Program vede k procvičení jednotlivých pojmů v rovině horizontální, ve směru předo–zadním i v rovině vertikální.
Věříme, že děti program bude bavit a osvojí si díky němu a díky jednotlivým instrukcím všechny běžně používané pojmy prostorové a pravolevé orientace. Díky nápovědě, která dítěti pomůže, může s programem pracovat zcela samostatně a také program poskytuje dítěti okamžitou zpětnou vazbu.
V tomto programu je více jak 100 instrukcí. Z toho 60% obsahu je zcela zdarma a ostatní nyní za příplatek.

-----------------------

Priestorová orientácia

Priestorová orientácia a pravo ľavá orientácia vychádza z predpokladu, že dieťa už v predškolskom veku ovláda základné pojmy hore – dole, pod – nad, vpredu – vzadu a tieto pojmy si v rámci tohto programu upevňuje. Program v mnohých variantoch ponúka precvičenie ďalších základných pojmov priestorovej a pravo ľavej orientácie a osvojenie si nových pojmov : vpravo, vľavo, prvý – posledný, hneď pred – hneď za, vrchný – spodný. Do nácviku zahŕňame tiež pojmy nad – pod, vedľa, pred, hneď za, uprostred a medzi, prvý, posledný, vo vnútri, medzi.

Program ponúka priestorovú orientáciu v priestore, ktorý je pre deti známy a s ktorým má vlastné skúsenosti, alebo povedomie o ňom. Program vedie k precvičeniu jednotlivých pojmov v horizontálnej rovine, v predo – zadnom smere , aj vo vertikálnej rovine.
Veríme, že program bude deti baviť a vďaka nemu, a vďaka jednotlivým inštrukciám, si osvoja všetky bežne používané pojmy priestorovej a pravo ľavej orientácie. Vďaka nápovedi, ktorá dieťaťu pomôže, môže s programom pracovať celkom samostatne a takisto program poskytuje dieťaťu okamžitú spätnú väzbu.

Teraz je 60% otázok úplne zadarmo. Zvyšok je za poplatok.

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.