Spatial orientation

Spatial orientation

pmq-software.com

 • Store

  Apple
 • Category

  Education

 • Country

  Czech Republic

 • Language

  Czech

 • Last update

  November 19, 2014

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  3.5

Spatial orientation

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 19 characters

  Show ASO best practices
  You can improve it by adding a few relevant keywords. Check out our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 2942 characters

  Show ASO best practices
  You have 2942 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your app is still in the first version. Did you plan any updates? Users love new features.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on November 19, 2014. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Spatial orientation

pmq-software.com

 • Store

  Apple
 • Category

  Education

 • Country

  Czech Republic

 • Language

  Czech

 • Last update

  November 19, 2014

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  3.5

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Spatial orientation Screenshot Spatial orientation Screenshot Spatial orientation Screenshot Spatial orientation Screenshot

Education Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
This program is based on a simple principle. Children try to place items in the correct position by using the instructions that are said in the application. This application practices prepositions: on, under, above, left, right, next to, by, in … and more!

The objects are selected either by clicking or moving from the right column of the image area. In this way, children learn the proper use of basic concepts in spatial orientation.

Free version contains 60% of the activities. Unlock the full version at a low cost.

-----------------------

Prostorová orientace

Prostorová orientace a pravolevá orientace vychází z předpokladu, že předškolní dítě již zvládá základní pojmy nahoře–dole, pod–nad, vpředu–vzadu a tyto pojmy si v rámci tohoto programu upevňuje. Dále program v mnoha variantách nabízí procvičení dalších základních pojmů prostorové a pravolevé orientace a osvojení nových pojmů: vpravo, vlevo, první–poslední, hned před–hned za, vrchní–spodní. Do nácviku zahrnujeme také pojmy nad–pod, vedle, před, hned za, uprostřed a mezi, první, poslední, předposlední, uvnitř, mezi.
Program nabízí prostorovou orientaci v prostoru, který je pro dítě známý a se kterým má vlastní zkušenost nebo povědomí o něm. Program vede k procvičení jednotlivých pojmů v rovině horizontální, ve směru předo–zadním i v rovině vertikální.
Věříme, že děti program bude bavit a osvojí si díky němu a díky jednotlivým instrukcím všechny běžně používané pojmy prostorové a pravolevé orientace. Díky nápovědě, která dítěti pomůže, může s programem pracovat zcela samostatně a také program poskytuje dítěti okamžitou zpětnou vazbu.
V tomto programu je více jak 100 instrukcí. Z toho 60% obsahu je zcela zdarma a ostatní nyní za příplatek.

-----------------------

Priestorová orientácia

Priestorová orientácia a pravo ľavá orientácia vychádza z predpokladu, že dieťa už v predškolskom veku ovláda základné pojmy hore – dole, pod – nad, vpredu – vzadu a tieto pojmy si v rámci tohto programu upevňuje. Program v mnohých variantoch ponúka precvičenie ďalších základných pojmov priestorovej a pravo ľavej orientácie a osvojenie si nových pojmov : vpravo, vľavo, prvý – posledný, hneď pred – hneď za, vrchný – spodný. Do nácviku zahŕňame tiež pojmy nad – pod, vedľa, pred, hneď za, uprostred a medzi, prvý, posledný, vo vnútri, medzi.

Program ponúka priestorovú orientáciu v priestore, ktorý je pre deti známy a s ktorým má vlastné skúsenosti, alebo povedomie o ňom. Program vedie k precvičeniu jednotlivých pojmov v horizontálnej rovine, v predo – zadnom smere , aj vo vertikálnej rovine.
Veríme, že program bude deti baviť a vďaka nemu, a vďaka jednotlivým inštrukciám, si osvoja všetky bežne používané pojmy priestorovej a pravo ľavej orientácie. Vďaka nápovedi, ktorá dieťaťu pomôže, môže s programom pracovať celkom samostatne a takisto program poskytuje dieťaťu okamžitú spätnú väzbu.

Teraz je 60% otázok úplne zadarmo. Zvyšok je za poplatok.

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!