Survivor Royale

Survivor Royale Trận chiến Sinh tồn 50km²

 • Store

  Apple

 • Category

  Games

 • Country

  Vietnam

 • Language

  Vietnamese

 • Last update

  April 19, 2019

 • Current version

  1.0.21

 • Avg ratings

  4.3

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • Survivor Royale Screenshot
 • Survivor Royale Screenshot
 • Survivor Royale Screenshot
 • Survivor Royale Screenshot

Games Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Lên tới 100 người chơi dàn trải trên một bản đồ lớn. Tất cả đều chưa được vũ trang, bắt buộc phải tìm kiếm vũ khí ngẫu nhiên xuất hiện trong khu vực. Trong 20 phút, vùng chơi sẽ thu hẹp lại, buộc những kẻ sống sót phải chiến đấu tới chết. Người cuối cùng trụ vững.

[100 kẻ tranh đấu cho MỘT cơ hội sống sót]
100 người chơi, một chiến trường công bằng, chỉ những kẻ giỏi nhất mới trụ vững đến phút cuối.

[Bản đồ HD, một thế giới rộng lớn để sinh tồn]
Các bản đồ lớn hơn, địa hình phức tạp, công trình đa dạng -- một cuộc chiến thật sự!

[Hãy lập đội, hỡi các chiến binh!]
Có sẵn cả hai chế độ solo và phối hợp 2 hoặc 4 người chơi.

[Vũ khí và Phương tiện như thật]
Rất nhiều vũ khí, khí tài và các loại xe để trưng dụng. Bạn đã sẵn sàng chiến?

[liên hệ]
facebook: https://www.facebook.com/SurvivorRoyale/
e-mail: support@service.netease.com

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.