EduMe Tabliczka Mnożenia

EduMe Tabliczka Mnożenia

Magiwise

 • Store

  Apple
 • Category

  Education

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  December 12, 2019

 • Current version

  4.2

 • Avg ratings

  0

EduMe Tabliczka Mnożenia

App Power
 • App name

  Your app name looks great! 24 characters

  Show ASO best practices
  Don’t forget to include the most important and relevant keywords for your app. They have a huge weight in the App Store algorithm. This can therefore improve your discoverability. No idea? Check out our Keywords tool.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 2306 characters

  Show ASO best practices
  You have 2306 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  Ok, that's perfect, your app has enough screenshots.

  Show ASO best practices

  Ok, that's perfect. You have screenshots with the optimized screen dimensions for each device. We hope that users can see how great your app is. Make sure that your first two screenshots showcase your best features, as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Great! You have released a new version of your app less than 3 months ago.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on December 12, 2019. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

EduMe Tabliczka Mnożenia

Magiwise

 • Store

  Apple
 • Category

  Education

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  December 12, 2019

 • Current version

  4.2

 • Avg ratings

  0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

EduMe Tabliczka Mnożenia Screenshot EduMe Tabliczka Mnożenia Screenshot EduMe Tabliczka Mnożenia Screenshot EduMe Tabliczka Mnożenia Screenshot

Education Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Aplikacja EduMe “Tabliczka mnożenia w zakresie 100” powstała we współpracy z dziećmi w celu nauki tabliczki mnożenia. Wyjątkowość tej aplikacji polega na sposobie, w jaki dziecko wykonuje ćwiczenia. Struktura ćwiczeń jest łatwa, prosta i zrozumiała w użyciu.
EduMe “Tabliczka mnożenia w zakresie 100” zawiera 100 zadań do wykonania. Ćwiczenia są podzielone na dziesięć głównych części, z których każda część zawiera 10 ćwiczeń dla konkretnego zakresu tabliczki mnożenia. W obrębie każdej głównej części, ćwiczenia są wykonywane od tych najprostszych do najtrudniejszych. Taka sama struktura ćwiczeń powtarza się w każdej głównej części aplikacji. Kolejność nauki tabliczki mnożenia jest ułożona od najprostszej (zaczyna się od mnożenia przez 1) do najtrudniejszej (kończy się na mnożeniu przez 9). Ponieważ aplikacja składa się z 10 części, użytkownik może wybrać kolejności nauki.

Wykaz wszystkich ćwiczeń znajduje się na stronie głównej (odpowiednik spisu treści). Każde ćwiczenie jest pokazane w jednym z trzech kolorów: zielonym, pomarańczowym lub czerwonym.
Jeżeli pole z konkretnym ćwiczeniem jest koloru zielonego, oznacza to że zostało ono wykonane bezbłędnie. Jeżeli pole z ćwiczeniem jest koloru pomarańczowego, oznacza to, że dziecko popełniło kilka błędów w zadaniach. Jeżeli pole z ćwiczeniem jest koloru czerwonego, oznacza to że ćwiczenie nie było jeszcze wykonywane lub zostało wykonane błędnie. Celem końcowym użytkownika jest otrzymanie wszystkich pól z ćwiczeniami w kolorze zielonym.

Pierwsze ćwiczenia z każdej głównej części ukierunkowane są na naukę tabliczki mnożenia w powtarzającej się chronologicznej kolejności, mianowicie od najłatwiejszych zadań do tych najtrudniejszych. Ćwiczenia nie są długie (wykonanie jednego z nich trwa od 5 do 10 minut), co powoduje że dzieci nie są znużone ich wykonywaniem. Każde wykonane ćwiczenie zostaje zapamiętane i zapisane w aplikacji, w związku z czym rodzice mają możliwość przeanalizowania, skontrolowania i ewentualnego wytłumaczenia niezrozumiałych zadań.

Podczas robienia ćwiczeń dziecko ma możliwość skorzystania z “Pomocy tabliczki mnożenia”. Po naciśnięciu przycisku “Pomoc” pojawia się cała tabliczka mnożenia. Istnieje możłiwość wyłączenia tej funkcji, tak aby dziecko wykonywało wszystkie ćwiczenia całkowicie samodzielnie.

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!