Từ điển cây thuốc

Từ điển cây thuốc

 • Store

  Apple

 • Category

  Medical

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  June 17, 2015

 • Current version

  2.0

 • Avg ratings

  0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • Từ điển cây thuốc Screenshot
 • Từ điển cây thuốc Screenshot
 • Từ điển cây thuốc Screenshot
 • Từ điển cây thuốc Screenshot

Medical Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Từ điển cây thuốc tốt nhất, đơn giản nhất, dễ sử dụng nhất. Cung cấp hơn 5000 loại cây dược liệu quý ở Việt Nam
----------------------------------------------
Mỗi cây thuốc sẽ các thông tin sau: Tên thường gọi (+tên khoa học), mô tả về cây thuốc, bộ phận được sử dụng trên cây thuốc, nơi sống và thu hái, thành phần hóa học của cây thuốc, tính vị và tác dụng, công dụng chỉ định và phối hợp, đơn thuốc....
----------------------------------------------
100% Free & Offline

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.