Turnuslegens ABC

Turnuslegens ABC

Holmen Innovative Solutions AS

 • Store

  Apple
 • Category

  Medical

 • Country

  Austria

 • Language

  German

 • Last update

  June 08, 2019

 • Current version

  3.0.0

 • Avg ratings

  0.0

Turnuslegens ABC

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 16 characters

  Show ASO best practices
  You can improve it by adding a few relevant keywords. Check out our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 3543 characters

  Show ASO best practices
  You have 3543 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on June 08, 2019. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Turnuslegens ABC

Holmen Innovative Solutions AS

 • Store

  Apple
 • Category

  Medical

 • Country

  Austria

 • Language

  German

 • Last update

  June 08, 2019

 • Current version

  3.0.0

 • Avg ratings

  0.0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Turnuslegens ABC Screenshot Turnuslegens ABC Screenshot Turnuslegens ABC Screenshot Turnuslegens ABC Screenshot

Medical Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Turnuslegens ABC er en metodebok for turnusleger i akuttmottak og på legevakt.
Den tar for seg en rekke vanlige tilstander, med de viktigste punktene man bør få frem under anamnesen, undersøkelsen og hvilke tiltak som kan iverksettes.
Appen er organisert etter faggruppene: medisin, kirurgi, gynekologi, ortopedi og psykiatri.

I tillegg finner man rikelig med ressurser og verktøy som medisinke kalkulatorer, algoritmer, referanseverdier, gipsteknikk, antibiotika, journaleksempler og ICD10 koder for alle tilstandene som omtales.

Man kan også søke etter emner direkte i hovedmenyen.

Følgede tema dekkes i Turnuslegens ABC:
ABCD2-kalkulator
AV-blokk
Abdominalt aortaaneurisme
Abort (spontan)
Abscess
Achillesskade
Akromioclavicular (AC) luksasjon
Akutt abdomen
Akutt skrotum
Albue, brudd humerus
Albue, pulled elbow
Anafylaksi
Anemi
Anion gap
Ankel, brudd
Ankel, ligamentskade
Antibiotika i primærhelsetjenesten
Anthonisen-kriterier
Aortadisseksjon
Arytmier
Atrieflimmer
Azitromycin (Azitromax)
Bartholinitt
Blindtarmbetennelse
Brannskade
Brokk
Brystsmerter
CHA2DS2Vasc
CHADS2
CT caput
Candida Albicans
Cefaleksin (Keflex)
Cefotaksim
Ceftriaxon
Cefuroksim (Zinacef)
Ciprofloksacin (Ciproxin)
Collar'n cuff (CC)
CURB65
Dehydrering
Delirium
Dermatomer
Diabetes
Divertikulitt
Doksycyklin (Doxylin)
Dyp venetrombose
EKG
EKG, referanseverdier
EKG-linjal
Ekstrauterin graviditet
Epikrise
Epilepsi
Erysipelas
Erythromycin (Ery-max)
Escherichia Coli
Fremmedlegeme i GI-traktus
Frostskade
Førstehjelp (HLR)
GCS
GFR-kalkulator
Galleblærebetennelse
Gallesten
Gentamicin (Gensumycin)
Glasgow Coma Scale
Graviditet
Gynekologisk journal
HAS-BLED
HLR-rytme 100/min
HLR-sløyfe barn
HLR-sløyfe voksne
Haemophilus Influenzae
Hematemese
Hemoroider
Herpesvira
Hjerteinfarkt
Hjertesvikt
Hodeskade
Huggormbitt
Humerus, brudd skaft
Hypertensiv krise
Hyponatremi
Hypotermi
Håndledd, brudd
Høyde barn 0-5 år
Ileus
Inndeling av bakterier
Innkomstjournal
Intox
Intox Paracetamol
KOLS
Klindamycin (Dalacin)
Kloksacillin (Diclocil)
Kloramfenikol
Kne, undersøkelse
Kraveben, brudd
Kroppsmasseindeks
Laboratorieprøver
Lungeemboli
Lårhals, brudd (FCF)
MADRS-kalkulator
MRSA
Magesår
Marevandosering, avvik
Marevandosering, oppstart
Mastitt
Mecillinam (Selexid)
Melena
Meningitt
Metacarp, brudd
Metacarpgips (kamgips)
Metronidazol (Flagyl)
NIH Stroke Scale
Nakkeskade
Nese, brudd
Neseblødning
Nevrologisk undersøkelse
NYHA
Nyresten
Nyresvikt
Nødtrakeostomi
Obstipasjon
Ofloksacin
Opioider, ekvivalente døgndoser
Osteomyelitt
Pankreatitt
Pediatrisk journal
Penicillin
Pneumoni
Pneumothorax
Pseudomonas Aeruginosa
Psykiatrisk innkomstjournal
Psykomotorisk utvikling
Psykose
Radiuslaske
Rektalblødning
Rhabdomyolyse
Ribbein, brudd
Ryggsmerter
Røntgen abdomen
Røntgen albue
Røntgen ankel
Røntgen hofte og bekken
Røntgen håndledd
Røntgen håndrot
Røntgen kne
Røntgen skulder
Røntgen thorax
Salter-Harris klassifikasjon
Scaphoideum, brudd
Scaphoidgips
Seksuelt overgrep
Selvskading
Sepsis
Septisk artritt
Skulder, brudd humerus
Skulder, luksasjon
Slag
Spirometri, forkortelser
Spirometri, referanseverdier
Staphylococcus Albicans
Staphylococcus Aureus
Streptokokker
Støvelgips
Suicidalvurdering
Sutur
Svangerskap, termin
Svangerskapsforgiftning
Syning av lik
Synkope
Syre- og baseforstyrrelser
Sår og sårskader
TIA
Tetracyklin
Tobramycin (Nebcina)
Tommelgips
Trimetoprim-sulfametoksazol
Trombolyse ved STEMI
Trombolyse ved hjerneinfarkt
Tvangsinnleggelse
Underarm, brudd
Urinveisinfeksjon
Vaginalblødning
Vaksinasjonsprogrammet
Vekt barn 0-5 år
Vertigo
Vitale parametre
Wells score

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!