ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard

ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard

 • Store

  Apple

 • Category

  Utilities

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  July 02, 2010

 • Current version

  2.2

 • Avg ratings

  0.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard Screenshot
 • ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard Screenshot
 • ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard Screenshot
 • ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard Screenshot

Utilities Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

****Top app in Vietnamese iPad & overall store, 5/5 star rating****

Tiếng Việt:

ViKey - bộ gõ tiếng Việt tiện lợi cho iPhone, iPad & iPod touch.

ViKey hỗ trợ 3 kiểu gõ: TELEX, VNI & VIQR, bạn có thể copy đoạn văn bản vừa gõ sang các ứng dụng khác và chuyển đổi giữa các kiểu gõ nhanh chóng.

ViKey tích hợp chức năng tự lưu, bạn có thể thoát khỏi ViKey bất cứ lúc nào, kiểu gõ và văn bản của bạn sẽ luôn được lưu lại.

English:

ViKey is a Vietnamese keyboard for iPhone, iPad & iPod touch.

Currently ViKey support 3 typing modes: TELEX, VNI & VIQR. ViKey supports copying text to another app and switching between typing modes quickly.

ViKey integrates auto-save feature, you'll never have to worry about your text when you quit the application, it will be there waiting for you the next time you return.

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.