Rastplatser

Rastplatser Plan your trip and visit one of the country's beautiful picnic spots! Enjoy the outdoors!

 • Store

  Android

 • Category

  Travel and Local

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  July 23, 2016

 • Current version

  1.04

 • Avg ratings

  4.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • Rastplatser screenshot
 • Rastplatser screenshot
 • Rastplatser screenshot
 • Rastplatser screenshot

Travel and Local Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Runt om i landet finns drygt 350 rastplatser som förvaltas och sköts på uppdrag av Trafikverket.

Standard och utrustning är lite olika på de olika rastplatserna, men det gemensamma för dem är att du ska kunna använda dem oavsett om du har något funktionshinder eller inte. Här finns också toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor.

Trafikverkets rastplatser är inte till för långtidsuppställda husbilar och husvagnar (och därför de oftast inte kan användas som ställplatser) utan för trafikanter som stannar en stund och kopplar av.

Planera din resa och besök någon av landets vackra rastplatser och utnyttja möjligheten till en paus på resan. Här kan du se var trafikverkets rastplatser finns, vilken standard de har och vilken service erbjuds.

Rastplatserna ser olika ut, men gemensamt är att alla ska vara anpassade både för personer med och utan funktionshinder. Vanligtvis finns informationstavlor, bord och bänkar för att trafikanterna ska kunna äta medhavd färdkost och möjlighet att slänga sopor från resan. Dessutom brukar det finnas toaletter. På en del finns även möjlighet att tömma lösa latriner. Ibland finns restaurang och bensinstation med mera nära rastplatsen, men de räknas inte alltid som tillhörande rastplatsen, utan är rent privata anläggningar. Rastplatserna ska också skötas om regelbundet. På rastplatsbyggnaden finns en skylt, där entreprenören ska anteckna senaste städtidpunkt och signera vem som utfört städningen.

Ett finmaskigt nät av trygga rastplatser med god kapacitet, rätt funktionalitet och i gott skick ger förutsättning för yrkeschaufförer att kunna utföra effektiva transporter inom ramen för lagstadgade kör- och vilotider. För yrkeschaufförer är vägen och dess sidoanläggningar såsom rastplatser självklart viktig del av arbetsmiljön, även om arbetsgivaren inte råder över den. Därför ställs högre krav på rastplatser utifrån yrkeschaufförers behov (till exempel sanitärt) än för hobbytrafikanters behov.

Bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol. Så om något inte stämmer överens med hur det borde vara, om du får något problem på rastplatsen, rapportera vänligen till geoinfo.apps@gmail.com och/eller direkt till Trafikverkets kundtjänst (Telefon: 0771-921 921).

Frågor och svar om rastplatser:

1. Vem ansvarar för informationstavlorna på rastplatserna?
- Det är Trafikverket som ansvarar för informationstavlorna. De ska vara tillgängliga året runt, även för personer med funktionshinder. På en del rastplatser har kommunen fått tillstånd att sätta upp kartor och information om besöksmål i närheten.

2. Hur ofta ska toaletterna städas?
- Tillsyn, städning och skötsel av rastplats och toaletter ska utföras två gånger per dygn, en gång mellan klockan 6 och 10 och en gång mellan klockan 15 och 20 alla dagar under perioden 1 juni–31 augusti och en gång per dygn övrig tid av året.På rastplatsbyggnaden finns en skylt, där entreprenören ska anteckna senaste städtidpunkt och signera vem som har städat.

3. Varför går det inte att tömma en fast latrin på rastplatserna?
- På rastplatskartan kan du se vilka rastplatser som har latrintömning. De anläggningar som finns är bara avsedda för lösa latriner. På större campingplatser och på en del bensinmackar går det att tömma fasta latriner.

4. Går det att tömma gråvatten och lösa latriner på alla rastplatser?
- Nej, gråvatten kan du inte tömma alls. Det får inte blandas med latrintömning.

5. Hur länge får man stå med sin husvagn eller husbil på en rastplats?
- Våra rastplatser är främst avsedda för tillfällig rast och vila, inte för övernattning. På rastplatser och skyltade P-platser är det dock i grunden tillåtet att stå högst 24 timmar.

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.