Bằng Lái Xe Ôtô - Học Thi Sát Hạch

Bằng Lái Xe Ôtô - Học Thi Sát Hạch

 • Store

  Apple

 • Category

  Education

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  October 18, 2012

 • Current version

  1.5

 • Avg ratings

  0.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • Bằng Lái Xe Ôtô - Học Thi Sát Hạch Screenshot
 • Bằng Lái Xe Ôtô - Học Thi Sát Hạch Screenshot
 • Bằng Lái Xe Ôtô - Học Thi Sát Hạch Screenshot
 • Bằng Lái Xe Ôtô - Học Thi Sát Hạch Screenshot

Education Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Phần mềm iPhone hoàn chỉnh từ A đến Z hướng dẫn học thi lấy bằng, lấy giấy phép lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E, F từ các bước chuẩn bị, nộp hồ sơ, học tại trung tâm, thi tốt nghiệp đến hướng dẫn chi tiết các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết, sa hình và đường trường.

- Đầy đủ hướng dẫn các bước chuẩn bị, nộp hồ sơ, học tại trung tâm, thi tốt nghiệp và thi sát hạch.
- Đầy đủ hướng dẫn các bước chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết, sa hình và đường trường.
- Đầy đủ hướng dẫn chi tiết khi thi lý thuyết, bao gồm cả các thao tác với phần mềm sát hạch trên máy tính khi thi thật.
- Đầy đủ bộ 405 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ có đáp án mới nhất do Cục Đường Bộ phát hành nhằm phục vụ việc ôn luyện phần thi lý thuyết.
- Có chức năng nâng cao Thi Thử Lý Thuyết Xe Ôtô phục vụ việc luyện thi lý thuyết theo đúng cấu trúc đề thi thật và có tính thời gian như khi thi thật.
- Đầy đủ hướng dẫn chi tiết 10 bài thi lái xe trong sa hình, bao gồm cách thực hiện, yêu cầu cần đạt được và các lỗi bị trừ điểm.
- Đầy đủ hướng dẫn chi tiết phần thi đường trường bao gồm cách thực hiện, yêu cầu cần đạt được và các lỗi bị trừ điểm.
- Đầy đủ chi tiết các kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết và mẹo khi thi cho tất cả các phần thi bao gồm lý thuyết, 10 bài thi sa hình và đường trường.
- Đầy đủ hướng dẫn cho tất cả các hạng bằng B1, B2, C, D, E, F bao gồm lái xe không chuyên nghiệp, lái xe chuyên nghiệp, ô tô con, ô tô tải, ô tô khách, xe cẩu bánh lốp, đầu kéo, máy kéo, rơ moóc.

Extensive and full-featured iPhone application to assist the examinee during study and preparation for the exam to obtain the Vietnamese Car Driver License. The application includes detailed guidelines of all parts of the exam to support the examinee during study and preparation phases.

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.