Giọt Lệ Của Phật

Giọt Lệ Của Phật

LUU NGOC TRUNG

 • Store

  Apple
 • Category

  Books

 • Country

  Lebanon

 • Language

  English

 • Last update

  April 04, 2014

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  0.0

Giọt Lệ Của Phật

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 16 characters

  Show ASO best practices
  You can improve it by adding a few relevant keywords. Check out our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 1886 characters

  Show ASO best practices
  You have 1886 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your app is still in the first version. Did you plan any updates? Users love new features.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on April 04, 2014. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Giọt Lệ Của Phật

LUU NGOC TRUNG

 • Store

  Apple
 • Category

  Books

 • Country

  Lebanon

 • Language

  English

 • Last update

  April 04, 2014

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  0.0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Giọt Lệ Của Phật Screenshot Giọt Lệ Của Phật Screenshot Giọt Lệ Của Phật Screenshot Giọt Lệ Của Phật Screenshot

Books Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
Tử Vi Số Mệnh trân trọng giới thiệu ứng dụng truyện đọc: Giọt lệ của Phật
Có bao giờ bạn nghe nói Phật khóc chưa ?
- Phật là Đấng giác ngộ, Ngài đã vượt qua mọi tình thức tầm thường của thế gian, không còn buồn vui, giận hờn, thương ghét nữa, làm gì có chuyện Phật khóc ?
- Bạn quên rồi đấy ! Trong Kinh Báo Hiếu có câu : "Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng", chả phải là Phật khóc đó sao ?
- Vì sao Phật lại khóc ? Mời các bạn tải ứng dụng để nghe tiếp câu chuyện!
Ứng dụng còn giới thiệu cùng quý vị bộ truyện ảnh kể lại câu chuyện Đức Phật đản sanh,giác ngộ, thành chánh quả và thuyết pháp.
Mục kinh audio mời quý vị nghe Thầy Thích Trí Thoát tụng kinh Dược Sư và tụng 4 chữ A Di Đa Phật
Ở mục truyện đọc Tử Vi Số Mệnh giới thiệu cùng quý vị 10 đại đệ tử của đức phật
-Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Trong số này, những bậc xuất sắc ưu tú, chứng được thánh quả A La Hán gồm có 1250 vị. Đặc biệt có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng, như ngài Xá Lợi Phất , ngài Mục Kiền Liên…
Ngoài ra Tử Vi Số Mệnh còn tích hợp thêm lịch ngày để quý vị tiện tra cứu và đặc biệt bộ lịch ngày này còn được bổ xung thêm các hình ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
-Các chức năng nổi bật:
+ Truyện audio: Giọt lệ của Phật
+ Truyện tranh: Đức Phật thuyết kinh A Di Đà
+ Kinh audio: Kinh Dược Sư, A Di Đa Phật
+ Truyện đọc: 10 Đại đệ tử Đức Phật
+Lịch ngày Quán Thế Âm
Ứng dụng sẽ đem đến cho người đọc và quý phật tử những thông tin bổ ích, góp phần tinh tiến trên con đường thiền tập của quý phật tử
Tử Vi Số Mệnh rất mong nhận được những đóng góp của quý vị để ứng dụng ngày càng hữu ích hơn. Xin gửi ý kiến và phản hồi về hòm thư hotro@tuvisomenh.com
Xin chân thành cảm ơn!
Tử Vi Số Mệnh

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!