حافظ

حافظ

ARS NETWORK (M) SDN. BHD.

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  February 07, 2018

 • Version

  40.0

 • Category

  Books

 • Avg ratings

  0.0

 • Current version

  3.0.0

حافظ
ASO Report

App Power
 • App name

  Your app name is too short. 4 characters

  Show more
  Titles weigh a lot in the App Store algorithm. Try to add your strongest keywords in your title. This will increase your app discoverability. Use our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
 • App description

  Your app description seems to be too short. 726 characters

  Show more
  It's only 726 characters. We strongly recommend writing at least 1.000 characters. Use content that makes your app unique (features description, characteristics, how to use your app, ...). Your description needs to convince people to download your app. Also, be sure to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show more

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show more

  Version 3.0.0 released on February 07, 2018
  در این نسخه امکانات زیر اضافه شده است: امکان جستجوی اشعار از خارج برنامه دسترسی بهتر و راحت تر به دیوان های شعر امکان مشخص کردن اشعار خوانده شده موزیک متن Xسازگاری با آیفون

  Version 2.1.0 released on September 16, 2017
  امکان ارسال اخبار مهم از طریق اعلانات رفع مشکلات گزارش شده برنامه سرعت بهتر حتما جهت رفع برخی از مشکلات این نرم افزار را بروز رسانی نمایید.

  Version 2.0.3 released on November 16, 2016
  اضافه شدن عنوان مطلب یافت شده در بخش جستجو

  Version 2.0.2 released on November 04, 2016
  رفع مشکل جستجوی نمایش بهتر در دستگاهای آیپد سرعت بهتر

حافظ

ARS NETWORK (M) SDN. BHD.

 • Store

  Apple
 • Country

  United States

 • Language

  US English

 • Last update

  February 07, 2018

 • Version

  40.0

 • Category

  Books

 • Avg ratings

  0.0

 • Current version

  3.0.0

App Screenshots

حافظ Screenshot حافظ Screenshot حافظ Screenshot حافظ Screenshot

Books Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
- دیوان حافظ به همراه فال حافظ

- این مجموعه آثارهایی از حافظ است که شامل لیست زیر می باشد
• غزلیات
• قطعات
• رباعیات
• قصاید
• اشعار منتسب

- طراحی ساده، کارامد و زیبا
- امکان جستجو در کل مجموعه
- امکان جستجوی اشعار از خارج برنامه
- امکان مشخص کردن اشعار خوانده شده
- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید
- موزیک متن
- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف
- تاریخچه زندگی
- فال حافظ به همراه معنی آن
- قابلیت مستقیم به اشتراک گذاشتن شعرها
- قابلیت انتخاب قسمتی از اشعار یا بخشها جهت استفاده در خارج از نرم افزار
- قابلیت استفاده همزمان با نرم افزارهای دیگر یا تقسیم تصویر در آیپد ایر ۲ و بالاتر
- طراحی شده برای آیفون ، آیپد و آیپاد
- سازگاری کامل با تمامی دستگاهها

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Hey!

Did you know that AppTweak is actually much more than this free ASO tool?

Our powerful ASO platform provides you with all the data, insights and features
you need to increase your app visibility and downloads.

Learn more about AppTweak More Free Tools