Hoc tu vung Soumatome N3 trong 8 tuan

Hoc tu vung Soumatome N3 trong 8 tuan

 • Store

  Apple

 • Category

  Books

 • Country

  United States

 • Language

  English (US)

 • Last update

  September 28, 2016

 • Current version

  1.0

 • Avg ratings

  0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • Hoc tu vung Soumatome N3 trong 8 tuan Screenshot
 • Hoc tu vung Soumatome N3 trong 8 tuan Screenshot
 • Hoc tu vung Soumatome N3 trong 8 tuan Screenshot
 • Hoc tu vung Soumatome N3 trong 8 tuan Screenshot

Books Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Đây là toàn bộ từ vựng trong cuốn kinh điển Soumatom N3 dùng để thi JLPT N3
https://www.amazon.com/Japanese-Language-Proficiency-Nihongo-So-matome/dp/4872177290
Các bài học được chia thành 8 tuần.
Hỗ trợ âm thanh offline.
Có thể điều chỉnh tốc độ đọc nhanh chậm tùy ý
Có nhiều dạng test hỗ trợ âm thanh đẩy đủ
Đặc biệt là có hơn 1000 mẫu câu ứng dụng các từ vựng trong bài.
Cho phép bạn add file text vào để tạo then các bài học của riêng bạn
Phần mềm nay năm trong seri học tiếng nhật với MyAnki, Soumatome N2,N3, ý tưởng là app sẽ nhắc cần học lại bạn sau khoảng 2s, 15s hay 4 ngày.
https://itunes.apple.com/us/app/id1150897668
Có nhiều dạng trắc nghiệm sau mỗi bài học

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.