คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.4

คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.4

Vittayasak Rujivorakul

 • Store

  Apple
 • Category

  Education

 • Country

  Thailand

 • Language

  Thai

 • Last update

  February 19, 2015

 • Current version

  1.0.0

 • Avg ratings

  3.8

คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.4

App Power
 • App name

  Your app name is quite long enough. 20 characters

  Show ASO best practices
  You can improve it by adding a few relevant keywords. Check out our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 1023 characters

  Show ASO best practices
  You have 1023 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your app is still in the first version. Did you plan any updates? Users love new features.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on February 19, 2015. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.4

Vittayasak Rujivorakul

 • Store

  Apple
 • Category

  Education

 • Country

  Thailand

 • Language

  Thai

 • Last update

  February 19, 2015

 • Current version

  1.0.0

 • Avg ratings

  3.8

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.4 Screenshot คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.4 Screenshot คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.4 Screenshot คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.4 Screenshot

Education Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
คณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กๆ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป แอพนี้จะช่วยเตรียมพื้นฐานให้น้องๆ เหมาะสำหรับน้องๆ ตั้งแต่ระดับประถม 1 จนถึงประถม 4 เนื้อหาประกอบด้วย

+ เพลงสูตรคูณ แม่ 1-12 สำหรับฝึกท่องเป็นประจำทุกวัน
+ คณิตศาสตร์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการบอกเวลา วัน เดือน
+ การนับ และพื้นฐานการนับ
+ การบวก-ลบเลข การบวก-ลบแบบระคน พร้อมโจทย์ปัญหา
+ การคูณ-หาร การคุณ-หารแบบระคน พร้อมโจทย์ปัญหา
+ เศษส่วนและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร เลขทศนิยม
+ เรขาคณิต เส้น มุม พื้นที่ และปริมาตร


** โปรแกรมใช้งานผ่าน Internet และควรเล่นผ่าน WIFI เพื่อให้เล่นวิดีโอได้ไม่สะดุด **

คำค้น: คณิตศาสตร์, ประถม, ป.1, สูตรคูณ, การนับ, บวกเลข, ลบเลข, การคูณ, การหาร, เรขาคณิต, รูปทรง

หมายเหตุ: วิดีโอที่คัดมาทั้งหมดเป็นวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บน Youtube อยู่แล้วผู้พัฒนาทำหน้าที่แค่คัดและเรียบเรียง หากเจ้าของเนื้อหามีความประสงค์ให้ปลดวิดีโอออกจากโปรแกรมกรุณาแจ้งมาที่ vittayasak@gmail.com ทางทีมงานยินดีปลดออกให้โดยไม่มีเงื่อนไข
ขอขอบคุณคุณครูใจดีทุกท่านที่ร่วมทำวิดีโอสือการสอนดีๆ ให้กับเด็กไทยครับ ^_^

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!