Mobilly

Mobilly

 • Store

  Apple

 • Category

  Finance

 • Country

  Spain

 • Language

  Spanish

 • Last update

  July 03, 2020

 • Current version

  25.3.100

 • Avg ratings

  1.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • Mobilly Screenshot
 • Mobilly Screenshot
 • Mobilly Screenshot
 • Mobilly Screenshot

Finance Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Ar Mobilly Tu vari:
– iegādāties vilcienu biļetes
– iegādāties starppilsētu autobusu biļetes
– apmaksāt stāvvietas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un citās lielākajās pilsētās
– apmaksāt braucienus BalticTaxi un Red Cab taksometros


Kādas ir Mobilly priekšrocības?
Vairs nekāda stāvēšana rindās, sīknaudas skaitīšana vai gaidāmā stāvvietas ilguma rēķināšana! Ar Mobilly viss vienkārši un saprotami – bez satraukuma!
Ar Mobilly Tu vari uzzināt vilcienu un starppilsētu autobusu atiešanas un pienākšanas laikus. Plāno savas ikdienas gaitas, atrodot tuvākos stāvvietu laukumus Rīgā un citās Latvijas lielākajās pilsētās.


Kā lietot Mobilly?
1. Lepjupielādē aplikāciju
2. Ieraksti savu telefona nr.
3. Papildini savu Mobilly kontu
4. Vari veikt pirkumu


Šo aplikāciju var izmantot gan privātpersonas, gan uzņēmumi.

Aplikācijai nepieciešams interneta pieslēgums.

Vairāk par aplikācijas priekšrocībām uzzini www.mobilly.lv

----

With Mobilly you can:
buy train tickets;
buy inter-city bus tickets;
pay for parking in Riga, Liepaja, Daugavpils and other largest towns;
pay for trips provided by BalticTaxi and Red Cab taxis.


What are the advantages of Mobilly?
No more queues, counting cash or calculating the expected parking times! Everything is simple and clear with Mobilly – no stress!
With Mobilly, you are informed about the train and inter-city bus departures and arrivals. Plan your daily routes; find the nearest parking places in Riga and other largest Latvian towns!


How to use Mobilly?
1. Download the application.
2. Enter your telephone number.
3. Add money to your Mobilly account.
4. Now, you can make your purchases.


This application can be used by individuals, as well as companies.

This application requires Internet connection.

Get more information about the advantages of the application at www.mobilly.lv!

----

С помощью Mobilly Ты можешь:
– покупать билеты на поезд
– покупать билеты на междугородние автобусы
– оплачивать парковку в Риге, Лиепае, Даугавпилсе и других крупных городах
– оплачивать поездки на BalticTaxi и RedCab
 
 
Какие преимущества предлагает Mobilly?
Больше никаких очередей, поиска мелочи или подсчета продолжительности времени парковки! С Mobilly все легко и просто – без хлопот!
С помощью Mobilly Ты можешь узнать время отправления и прибытия поездов и междугородних автобусов. Планируй свои повседневные перемещения, находя ближайшие парковки в Риге и других крупнейших городах Латвии.
 
 
Как пользоваться Mobilly?
1. Скачай приложение
2. Впиши свой номер телефона
3. Пополни свой счет Mobilly
4. Можешь делать покупки
 
Этим приложением могут пользоваться как физические лица, так и предприятия.
 
Для работы приложения требуется интернет-подключение.
 
Подробнее о преимуществах приложения – на www.mobilly.lv

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.