Muj stav

Muj stav

Ceska sporitelna, a.s.

 • Store

  Apple
 • Category

  Finance

 • Country

  Hungary

 • Language

  Hungarian

 • Last update

  September 15, 2019

 • Current version

  5.0.1

 • Avg ratings

  0.0

Muj stav

App Power
 • App name

  Your app name is too short. 8 characters

  Show ASO best practices
  Titles weigh a lot in the App Store algorithm. Try to add your strongest keywords in your title. This will increase your app discoverability. Use our Keywords Tool to find the best keywords for your app.
  Want to improve your app name? Start a free trial
 • App subtitle

  Your app subtitle is too short. 0 characters

  Show ASO best practices
  iOS 11 introduced an additional keyword indexing field to app’s metadata. Keywords from the Subtitle are indexed by the algorithm and have a lot of weight. We recommend to use all available 30 characters by explaining your app using relevant keywords.
  Want to improve your app subtitle? Start a free trial
 • App description

  The length of your description looks great. 3838 characters

  Show ASO best practices
  You have 3838 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.
  Want to improve your app description? Start a free trial
 • App screenshots

  It looks like you could add a few more screenshots to your app.

  Show ASO best practices

  It is recommended to use all 5 available slots and to use optimized screen dimensions for each device. Make sure to include some text to describe your app on each screenshot. Don’t forget showcase your best features on the first two screenshots as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

  Learn more about app screenshots Start a free trial
 • App versions

  Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

  Show ASO best practices

  Your app's last version was released on September 15, 2019. It is important to regularly update your app. Best practices recommend to update your app every 4 to 6 weeks. This means fixing reported bugs, improving existing features, launching new features etc. Keep an eye on users' feedback. The next great features may already be asked by many users.

  Learn more about app versions Start a free trial

Muj stav

Ceska sporitelna, a.s.

 • Store

  Apple
 • Category

  Finance

 • Country

  Hungary

 • Language

  Hungarian

 • Last update

  September 15, 2019

 • Current version

  5.0.1

 • Avg ratings

  0.0

Want more insights?

Start a free trial

App Screenshots

Muj stav Screenshot Muj stav Screenshot Muj stav Screenshot Muj stav Screenshot

Finance Keywords Position

Find best potential keywords for your app by identifying high-volume and low-competition words.

AppTweak helps identify the most relevant keywords for your application. Discover our very complete keyword research tool and get further insigts on which words have the best potential.

Learn more

Description's keywords count and density

Check which keywords are most repeated in your app and your competitors' description and with what frequency.

 • Keyword
 • Count
 • Density
S aplikací Můj stav máte stav svých financí snadno pod kontrolou! Rychle, jednoduše a bezpečně.

Chcete se podívat na zůstatek Vašich účtů? Zajímá Vás, jestli už dorazila výplata nebo platba od kamaráda? Nejen k tomu Vám dobře poslouží tato aplikace od České spořitelny, a. s.

Hlavní přednosti aplikace:
• rychlost — rychlé přihlášení do aplikace, možnost zobrazení zůstatků bez nutnosti spouštět aplikaci
• jednoduchost — vše přehledné, intuitivní
• dostupnost — aplikaci ve svém zařízení máte stále při ruce
• bezpečnost — aplikace slouží k nahlížení (aktivní operace nejdou provádět, žádné obavy ze zneužití)

Co Vám aplikace umožní?
• kontrolovat všechny své produkty (osobní účet, kartový účet, půjčky, hypotéky, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, investiční účet, majetkový účet); aplikace je určena pro občany, podnikatelské účty se zde nezobrazují
• nahlížet do historie transakcí účtů, jednotlivé transakce filtrovat (příchozí/odchozí/vše)
• zobrazit detail transakce (číslo účtu protistrany, poznámky pro příjemce/sebe, variabilní aj. symboly) a sdílet ho pomocí SMS, e-mailu, messaging aplikací atd.
• vidět zůstatek účtů bez nutnosti spouštění aplikace (souhrn DNES)
• možnost přidat kurzovní lístek cizích měn na hlavní obrazovku
• vybrat způsob zabezpečení vstupu do aplikace (PIN, gesto, otisk prstu, Face ID, bez hesla)
• přepínání do jiných aplikací České spořitelny pomocí Centra aplikací
• zobrazit čísla účtů/smluv a sdílet je pomocí SMS, e-mailu, messaging aplikací atd.
• zobrazit užitečné kontakty banky (tel. čísla, e-mailové adresy)
• možnost nastavit si Informační zprávy ve formě push notifikací

Co je potřeba k využívání aplikace?
• mobilní telefon nebo tablet
• operační systém přístroje iOS 9 a vyšší
• mít aktivovanou službu SERVIS 24 Internetbanking

=================================================

Finally you have your bank products under control quickly, simply and securely!

Do you want check your current account balance? Do you need to know if you have already received your salary or payment from your friend? This application from Česká spořitelna, a. s. helps you with that and much more!

Main features:
• quickness — quick login, a possibility to show account balances without launching the application
• simplicity — everything is clear, intuitive
• availability — you have your bank in your pocket all the time
• security — this app has passive role only — no active transactions, no abuse, no worries

Main functions:
• checking your bank products — current accounts, loans (credit cards, loans, housing loans), investment accounts, building & pension savings, life insurance; the app is targeted for retail customers only, business accounts are not displayed
• browse transaction history of your accounts, filter it (incoming/outgoing/all)
• see the transaction detail (counterparty account number, note for the recipient / for me, variable symbol etc.) and share it via SMS, e-mail and other messaging applications
• see your balance account directly without launching the application on the Today screen
• add a widget with exchange rates to the main overview screen
• choose your preferred security login type (PIN, gesture, ID touch, no password)
• easily run other bank applications from the Application centre
• check numbers of your accounts/contracts and share them via SMS, e-mail and other messaging applications
• find useful contacts of your bank (tel. numbers, e-mail addresses)
• set up the Information messages in the form of push notifications

Requirements
• a mobile phone (the application is designated for mobile phones; it is possible to use it on tablets, but displaying is not optimized for bigger screens of tablets)
• the operating system must be iOS 7 or later
• the SERVIS 24 Internetbanking service must be active for your client ID

It is important to repeat your most important keywords across your app's metadata to increase your organic rankings on those words. Edit your app description and check the keyword density using our Keyword Character Count

Go to Free Tool

App Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.

Your App rankings depend on many elements such as total number of downloads, download velocity, conversion and retention rate, reviews and ratings and update frequency. Learn more on how to track, compare and improve your category rankings in our Analytics feature.

Read more

Try AppTweak for free!

Start a 7-day free trial now or schedule a demo to see how AppTweak can help you maximize your ASO!