Truck GPS Navigation & Maps

United States / US English

Truck GPS Navigation & Maps

JKP spol., s.r.o.,


Store Category Version Last Update Avg. ratings
Apple Navigation 5.0.336 May 25, 2017 4.33

ASO Score & Checklist

77%
App Name
You app name is quite long enough. 27 characters

You can improve it by adding a few relevant keywords. Check out our Keywords Tool to find the best keywords for your app.

App Description
The length of your description looks great. 3945 characters

You have 3945 characters. Don’t forget to add important and relevant keywords in your description to improve your iTunes app page and optimize your SEO.

Screenshots
Ok, that's perfect.

Ok, that's perfect. You have screenshots with the optimized screen dimensions for each device. We hope that users can see how great your app is. Make sure that your first two screenshots showcase your best features, as they will be displayed in the Search Results on the App Store.

Versions
Your last version was released more than 3 months ago. Update your app with new features and/or some bug fixing.

Version 5.0.336 released on May 25, 2017
* Updated Bluetooth audio support on iOS 10 * Added Croatian localization * Bugfixes

Version 5.0.130 released on August 15, 2016
Introducing HUD - "Head Up Display" Adding Feedback button (Menu - Settings - About - Feedback) Series of bug fixes --- Nová funkce HUD - "Head Up Display" Přidán kontakt na technickou podporu (Menu - O aplikaci - Zpětná vazba) Opravy chyb

Version 4.2.180 released on April 27, 2016
Fresh New Look Fixed app hangs — Svěží nový vzhled Oprava zamrznutí aplikace

Version 4.1.1001 released on January 30, 2016
Fresh New Look — Svěží nový vzhled

Unlock all AppTweak features, start your 7-day free trial

Start your free trial

App Description

(scroll down for english description) Všestranná a uživatelsky přívětivá GPS navigace pro řidiče kamionů. Truck GPS Navigation je navigační systém určený speciálně pro řidiče nákladních vozidel, který poskytuje bezpečné a spolehlivé směrování na silnicích. Řidiči kamionů vědí, že výběr špatné cesty vede k plýtvání paliva, zbytečným kilometrům navíc, ztrátě času a peněz a v některých případech i k ohrožení života. Na rozdíl od standardních navigačních systémů pro osobní automobily, Truck GPS Navigation vždy nalezne efektivní cestu založenou na informacích o profilu vozidla, směrových parametrech a typu zatížení včetně nebezpečných látek. Řidič si může vybrat konfiguraci profilu založenou na délce, výšce, šířce a váze nákladního vozidla, maximální hmotnosti na nápravu, a jestli převáží nějaké nebezpečné látky. Mapy v aplikaci jsou offline, což znamená, že jsou uloženy přímo v zařízení pro použití bez nutnosti připojení k internetu. Zároveň lze jak mapy, tak samotnou aplikaci jednoduše aktualizovat zcela zdarma! VYZKOUŠEJTE SI APLIKACI ZDARMA! Představujeme novou verzi mobilní aplikace Truck GPS Navigation určené pro řidiče nákladních vozidel. Díky Truck GPS Navigation získá váš smartphone či tablet stejné vlastnosti, jako plnohodnotný navigační systém. Vedle funkcí, které mají u našich uživatelů kladný ohlas – např. možnost použití navigace bez připojení k internetu, bezplatná aktualizace map i samotné aplikace či příjemné uživatelské rozhraní – vznikla řada funkcí nových: • Možnost přepnutí vzhledu menu ze seznamu na dlaždice. • Boční menu aplikace lze během navigování schovat. • Redesign grafiky v aplikaci: ▪ Pro lepší zobrazení jsme k ikoně autíčka přidali i stínování. ▪ Vzhled vyskakovacích oken ▪ Nové ikony ve spodní části navigační obrazovky. ▪ Změna vzhledu ikon POI & Oblíbených. ▪ Změna vzhledu značek ohlašujících událost v dopravě. ▪ Změna značek omezení rychlosti. --- The world's most versatile and user-friendly GPS navigation for truck drivers. Truck GPS Navigation is a truck-specific navigation system designed to provide safe and reliable routing on truck-legal roads. Truck drivers know that choosing the wrong route leads to wasted fuel, out-of-route kilometers, lost time and money and in some cases also safety issues. Unlike standard car navigation systems, Truck GPS Navigation calculates efficient routes based on the vehicle profile information, routing parameters and load type, including hazardous materials. The driver can choose a profile configuration based on length, height, width, weight, max. axle load, and whether he is carrying hazardous goods. The maps are on-board, which means they are stored directly on the device for offline use. At the same time both the maps and the application can be easily updated free of charge. TRY OUT THE APP FOR FREE! We have launched the new version of the Truck GPS Navigation mobile application designed especially for truck drivers. Thanks to Truck GPS Navigation will your phone or tablet gain the same qualities as a fully-fledged navigation system. Next to the functions, which have been positively rated by the users – for example on-board maps for offline use, free maps and app updates or the user-friendly interface – you can be prepared for a set of brand new effective functions: • Possibility of switching the appearance of the menu from list to tiles. • Possibility to hide the lateral menu during navigation. • Redesign of graphics in the application: ▪ For better visibility we have added shading to the icon of the car in the navigation. ▪ New icons on the panel in the bottom part of the navigation screen. ▪ New POI & Favorites icons. ▪ New graphics for signs announcing traffic incidents. ▪ New icons for Speed Restrictions. --- WARNING Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life in your mobile device. Location data may be inaccurate.

App Screenshots

Truck GPS Navigation & Maps Screenshot Truck GPS Navigation & Maps Screenshot Truck GPS Navigation & Maps Screenshot Truck GPS Navigation & Maps Screenshot

Truck GPS Navigation & Maps Ranking History | Navigation

Truck GPS Navigation & Maps daily app ranking in Navigation category for the last 30 days.

Truck GPS Navigation & Maps Worldwide Rankings | Navigation

Truck GPS Navigation & Maps rankings per country in Navigation category.

Unlock all features after signing up

Get more ASO recommendations, app rankings, store data, keywords insights and more.

Start your free trial

App Keyword Tool

Use AppTweak Keyword tool to audit, optimize and monitor your keywords effectively.


Mobile App Analytics

All insights and data to measure your app’s performance over time and across countries.

Get the latest tips and tricks to improve your ASO Learn all ASO best practices to boost your app on top of the charts and beat your competitors.

  • Apple changes the AppStore algorithm : everything you need to know

    Over the last few years, the AppStore algorithm has been updated a few times without achieving Apple’s goals to ban cheaters and robotic downloads. This summer, Apple finally introduced a new algorithm, entirely redesigned to push forward newer apps with better reviews and reputation… Reputation comes first Until now, download volumes and velocity were the two most important factors for rankings on the App Store. Though, Apple recently changed the App Store algorithms to push …

  • Podcast with Steve Young: App Store Optimization Using AppTweak

    We had the huge privilege to be part of Steve Young’s Podcast on Appmasters.co. Throughout this insightful discussion, Steve and Laurie, content strategist at AppTweak, talk about App Store Optimization (ASO). Useful tips and advices are on the menu. Listen to the Podcast right away. Steve Young Laurie Galazzo If you’re developing an app or if you’re an app marketer, you should definitely get started with App Store Optimization. ASO can drastically improve your app discoverability and …