japanese vietnamese "jdict"

japanese vietnamese "jdict" Từ điển Nhật Việt tốt nhất

 • Store

  Apple

 • Category

  Books

 • Country

  Poland

 • Language

  English (UK)

 • Last update

  May 31, 2020

 • Current version

  2.06

 • Avg ratings

  0.0

 • App Power

Checklist

Screenshots

 • japanese vietnamese "jdict" Screenshot
 • japanese vietnamese "jdict" Screenshot
 • japanese vietnamese "jdict" Screenshot
 • japanese vietnamese "jdict" Screenshot

Books Keywords Position

Find new keyword opportunities for your app by identifying high-volume and low-competition words.

Description keyword count and density

Check which keywords are repeated the most in your app’s long description.

Từ điển jdict được viết với mục đích giúp cho những người đang học hay là công việc có liên quan tới tiếng nhật dễ dàng hơn trong việc tra cứu.
Đặc biệt dữ liệu đã được convert lại khá nhỏ gọn nhưng mà không hề thua kém các bộ từ điển việt - nhật đang có trên PC.

■ Tính năng cơ bản:
・ Tra từ, xem history, thêm vào favorite
・ Nhận dạng chữ kanji viết tay (chế độ online và offline)
・Dịch đoạn văn
・ Tra từ bằng romaji
・ Xem cách viết kanji offline
・ Phát âm tiếng nhật
・Tra ngữ pháp

■ Dữ liệu
・ Việt nhật ~ 55000 từ (có sẵn)
・ Nhật việt ~ 220000 từ (có sẵn)
・ 4000 kanji words

■ Chú ý:
・Khi vẽ kanji nếu vẽ đúng thứ tự thì kết quả sẽ chính xác hơn

 • Keyword
 • Count
 • Density
  • keywords
  • 3
  • 6,82%
  • count, density
  • 2
  • 4,55%

Category Ranking History

Track your app's Category and Overall ranking history over time.